Người viết truyện thật thà
Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ:
- Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.
Vợ ông bật cười:
- Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì.
Ban-dắc nói:
- Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem.

Người viết truyện thật thà
Nhà văn Ban-dắc có tài gì?
Ông có tài tưởng tượng khi viết truyện ngắn, truyện dài .
Trong cuộc sống ông là người như thế nào ?
Ông là người rất thật thà, nói dối là thẹn đỏ mặt và ấp úng.

Chính tả (nghe –viết)
Người viết truyện thật thà
Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ:
- Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.
Vợ ông bật cười:
- Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì.
Ban-dắc nói:
- Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem.
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Chính tả ( nghe – viết)
3) Tìm các từ láy:
Có tiếng chứa âm s. Mẫu: suôn se

sàn sàn, san sát, sanh sánh, sẵn sàng, săn sóc, sáng suốt, sầm sập, sần sùi, se sẽ, sền sệt, sin sít, song song, sục sôi,…
b)Có tiếng chứa âm x. Mẫu: xôn xao
b)xa xa, xam xám, xúng xính, xào xạc, xôn xao, xót xa, xám xịt,…
3) Tìm các từ láy:
Có tiếng chứa âm s. Mẫu: suôn se
Có tiếng chứa âm x. Mẫu: xôn xao
sàn sàn, san sát, sanh sánh, sẵn sàng, săn sóc, sáng suốt, sầm sập, sần sùi, se sẽ, sền sệt, sin sít, song song, sục sôi,…
xa xa, xam xám, xúng xính, xào xạc, xôn xao, xám xịt
nguon VI OLET