NGHỊ LUẬN VỀ 1
BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ
TIẾT 13
I. Nghị luận về 1 bài thơ
1.Đề bài:
Phân tích bài thơ sau của Hồ Chí Minh
Cảnh khuya
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
1947
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm 1: Tìm hiểu đề
Nhóm 2: Lập dàn ý
a.Tìm hiểu đề
- Hoàn cảnh ra đời: 1947 – Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc
- Nội dung nghị luận: Giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của bài thơ
- Phạm vi tư liệu: Bài thơ Cảnh khuya; phong cách Hồ Chí Minh; Những bài thơ cùng thời
b.Lập dàn ý
* Mở bài
* Thân bài
-Vẻ đẹp của núi rừng đêm trăng khuya được miêu tả hết sức thơ mộng:
+Nghệ thuật so sánh: Tiếng suối như tiếng hát -> Mới mẻ ,độc đáo
+ Điệp từ “ lồng”: tạo hình ảnh lung linh huyền ảo
* Kết bài
Sự hài hòa giữa tâm hồn nghệ sĩ và ý chí chiến sĩ trong bài thơ
Giới thiệu – Tác giả Hồ Chí Minh
- Hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc
-Tâm trạng nhân vật trữ tình:
+ Say đắm trước vẻ đẹp đêm trăng
+ Lo cho vận mệnh của đất nước
-Bài thơ -> vừa có tính chất cổ điển : Thể thơ, h.ảnh thiên nhiên, bút pháp miêu tả
->Vừa có tính hiện đại: Nhân vật trữ tình: Thi sĩ-chiến sĩ
Khác các ẩn sĩ thời xưa
-Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ
2. Cách làm bài nghị luận về 1 bài thơ
-Giới thiệu khái quát về bài thơ( Tác giả, hoàn cảnh sang tác…)
-Làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật bằng các thao tác: phân tích, bình giảng…
-Đánh giá chung về bài thơ
II. Nghị luận về 1 đoạn thơ
1.Đề bài:
Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu
Những đường Việt Bắc của ta
Ðêm đêm rầm rập như là đất rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan
Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày
Ðèn pha bật sáng như ngày mai lên.
Tin vui chiến thắng trăm miền
Hoà Bình, Tây Bắc, Ðiện Biên vui về
Vui từ Ðồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm 1: Tìm hiểu đề
Nhóm 2: Lập dàn ý
a.Tìm hiểu đề
- Nội dung : Khí thế của cuộc kháng chiến chống Pháp
-Nghệ thuật: điệp cú pháp, sử dụng từ láy, phép liệt kê….
- Phạm vi tư liệu: Đoạn trích thơ , bài thơ Việt Bắc; phong cách Tố Hữu; Những bài thơ cùng thời
b.Lập dàn ý
* Mở bài
* Thân bài
-Khí thế dung mãnh của cuộc kháng chiến chống Pháp:
(8 câu thơ đầu)
* Kết bài
-Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ
-Cảm nhận phong cách thơ Tố Hữu
Giới thiệu – Tác giả Tố Hữu, bài thơ Việt Bắc
- Vị trí đoạn trích
-Khí thế chiến thắng của các chiến trường khác:
( 4 câu sau)
-Nghệ thuật:
+ Sử dụng nhuần nhuyễn thể thơ lục bát
+ Sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ
+ Giọng thơ sôi nổi, hào hùng
2. Cách làm bài nghị luận về 1 đoạn thơ
-Giới thiệu khái quát về :Tác giả, tác phẩm, đoạn trích
-Đặt đoạn trích vào chỉnh thể bài thơ để làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật bằng các thao tác: phân tích, bình giảng…
-Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ
III. Luyện tập
Phân tích đoạn thơ sau trong bài “ Tràng giang” của Huy Cận:
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
IV. Củng cố, dặn dò
nguon VI OLET