TẬP ĐỌC
LỚP 4A
NỖI DẰN VẶT
CỦA AN-ĐRÂY- CA.
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
* Đọc thuộc lòng đoạn mà em thích trong bài thơ : Gà Trống và Cáo.
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Theo XU-KHÔM-LIN-XKI
Trần Mạnh Hường dịch
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Luyện đọc:
* Đọc đúng:
- An-đrây-ca, nhanh nhẹn, hoảng hốt , nức nở, dằn vặt ,…
* Ngắt câu:
* Giải nghĩa từ:
- Chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn,/ em vội chạy một mạch đến cửa hàng /mua thuốc/ rồi mang về nhà.//
- nhập cuộc :
- chạy một mạch: .
- dằn vặt :
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
ĐỌC THEO CẶP
ĐỌC LẠI
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Tìm hiểu bài :
1. An- đrây- ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc?
- An -đrây- ca được các bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc.Mải chơi nên quên lời mẹ dặn. Mãi sau em mới nhớ ra, chạy đến cử hàng mua thuốc mang về.
2. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà?
- An-đrây- ca hoảng hốt khi thấy mẹ đang khóc nấc lên. Ông đã qua đời.
* Khi câu chuyện xảy ra An-đrây-ca mấy tuổi, hoàn cảnh gia đình em như thế nào?
- Khi câu chuyện xảy ra An-đrây-ca 9 tuổi, em sống cùng ông và mẹ. Ông đang ốm rất nặng.
* Mẹ bảo An-đrây- ca đi mua thuốc cho ông, thái độ của An-đrây-ca thế nào?
- An- đrây-ca nhanh nhẹn đi ngay.Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
Tìm hiểu bài :
4. Câu chuyện cho thấy An- đrây- ca là một cậu bé như thế nào?
- An -đrây- ca rất yêu thương ông, không tha thứ cho mình vì ông sắp chết còn mải chơi bóng, mang thuốc nề nhà muộn./ An –đrây-ca có ý thức trách nhiệm, trung thực và nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.
3. An- đrây- ca tự dằn vặt mình như thế nào?
- An -đrây- ca oà khóc khi biết ông đã qua đời. Bạn cho rằng chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết.
- An -đrây- ca kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
- Mẹ an ủi, bảo An- đrây- ca không có lỗi nhưng An-đrây-ca không nghĩ như vậy. Cả đêm bạn nức nở dưới cây táo do ông trồng. Mãi khi lớn lên, bạn vẫn tự dằn mình.
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
ĐỌC DIỄN CẢM.
Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. “ Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. An –đrây-ca oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em: - Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà.
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
ĐỌC DIỄN CẢM.


Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Tập đọc
ĐỌC DIỄN CẢM.
* Nội dung bài này nói gì?
* Nội dung: Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca thể hiện trong tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực và sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.
.
CHÀO CÁC EM !