TẬP ĐỌC
SỰ SỤP ĐỔ CỦA
CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
Nam Phi là quốc gia ở cực nam châu Phi, diện tích 1.219.000km2, dân số 43 triệu người, thủ đô là Prê-tô-ri-a, nổi tiếng nhiều vàng và kim cương nhưng cũng rất nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc.
Luyện đọc:
* Đọc đúng:

a-pác-thai, 1/5, 9/10, 3/4, 1/7, 1/10
Nen-xơn Man-đê-la, thế kỉ XXI,…
* Giải nghĩa từ:
- Chế độ phân biệt chủng tộc:
- Công lý:
- Sắc lệnh:
- Tổng tuyển cử:
- Đa sắc tộc:
Tìm hiểu bài.
1. Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?
- Người da đen phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; bị trả lương thấp; phải sống, chữa bệnh, làm việc ở những khu riêng; không được hưởng một chút tự do dân chủ nào.
2. Người dân Nam Phi đã làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?
- Người da đen ở Nam Phi đã đứng lên đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của họ được nhiều người ủng hộ và cuối cùng họ đã giành được thắng lợi.

Nen-xơn Man-đê-la
- Nen-xơn Man-đê-la sinh năm 1918, bị nhà cầm quyền Nam Phi xử tù chung thân năm 1964 vì đấu tranh chống chế độ a- pac- thai; được trả tự do năm 1990, trở thành Tổng thống năm 1994, sau khi chế độ a- pác- thai bị xóa bỏ; được Giải thưởng Nô-ben về hòa bình năm 1993.
Em hãy giới thiệu vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi mới?
N.Man-đê-la và Tổng thống Hoa Kỳ năm 1993
Nen-xơn Man-đê-la vào khoảng năm 1937
Nen-xơn Man-đê-la năm 2008
Tượng N. Man-đê-la tại Quảng trường Nghị viện Luân Đôn.
Nội dung: Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu.
* Nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi !
nguon VI OLET