TậP LàM VĂN
LớP 4
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠNH ĐÔNG 3
Tập làm văn
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
1. Đọc cốt truyện sau
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Theo TIẾNG VIỆT 3, 1995
Thứ ..... ngày .... tháng .... năm 2021

Có mấy sự việc chính trong cốt truyện “Vào nghề” ?
Cốt truyện “Vào nghề” được chia làm mấy đoạn ?
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Theo TIẾNG VIỆT 3, 1995
Sự việc chính 1 trong cốt truyện
“Vào nghề” là gì ?

- Sự việc chính 1 : Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn.

Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Sự việc chính 2 trong cốt truyện
“Vào nghề” là gì ?

- Sự việc chính 1 : Mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn.
- Sự việc chính 2 : Va-li-a xin học nghề ở rạp xiếc và được giao việc quét dọn chuồng ngựa.

Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Sự việc chính 3 trong cốt truyện
“Vào nghề” là gì ?

- Sự việc chính 1 :Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn.
- S? vi?c chớnh 2 : Va-li-a xin h?c ngh? ? r?p xi?c v� du?c giao vi?c quột d?n chu?ng ng?a.
- Sự việc chính 3 : Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn.

Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Sự việc chính 4 trong cốt truyện
“Vào nghề” là gì ?

- Sự việc chính 1 : Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn.
- Sự việc chính 2 : Va-li-a xin học nghề ở rạp xiếc và được giao việc quét dọn chuồng ngựa.
- Sự việc chính 3 : Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn.
- Sự việc chính 4 : Sau này, Va-li-a trở thành một diễn viên giỏi như em hằng mong ước.
Tập làm văn
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Bài 2 :
B?n H� vi?t th? c? b?n do?n c?a cõu chuy?n trờn, nhung chua vi?t du?c do?n n�o ho�n ch?nh. Em hóy giỳp b?n ho�n ch?nh m?t trong cỏc do?n van ?y.
a. Đoạn 1
Mở đầu :….
Diễn biến :…
Kết thúc : Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va- li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b. Đoạn 2
Mở đầu : Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
Diễn biến :….
Kết thúc : Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em : “Công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt xây lên.”
c. Đoạn 3

Mở đầu :…
Diễn biến : Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
Kết thúc :…

d. Do?n 4

M? d?u :.
Di?n bi?n : C? m?i l?n Va-li-a bu?c ra s�n di?n, nh?ng tr�ng v? tay n?ng nhi?t l?i vang lờn. Ch? trong nhỏy m?t, cụ dó d?ng trờn lung ng?a,tay ụm cõy d�n vi c?m. R?i ti?ng d�n c?t lờn. V? thỏn ph?c l? rừ trờn guong m?t t?ng khỏn gi?.
K?t thỳc :..

Đọan 1
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Nô-en năm ấy, cô bé Va-li-a 11 tuổi, được bố mẹ đưa đi xem xiếc.
Chương trình xiếc hôm ấy tiết mục nào cũng hay, nhưng Va-li-a thích nhất tiết mục cô gái xinh đẹp vừa phi ngựa vừa đánh đàn. Cô gái phi ngựa thật dũng cảm.
Cô không năm cương ngựa mà một tay ôm cây đàn măng-đô-lin, tay kia gảy lên những âm thanh rộn rã. Tiếng đàn của cô mới hấp dẫn lòng người làm sao. Va-li-a vô cùng ngưỡng mô cô gái tài ba đó.
Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
Đọan 2
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em : “Công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt xây lên.”
Sáng hôm ấy, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc. Bác dẫn em đến chuồng ngựa. Ở đó có một chú ngựa bạch tuyệt đẹp. Bác chỉ con ngựa và bảo : “Công việc của cháu bây giwof là chăm sóc chú ngựa bạch này, cho ngựa ăn uống và quét dọn chuồng ngựa thật sạch sẽ”. Va-li-a rất ngạc nhiên vì diễn viên xiếc mà phgair đi quét chuồng ngựa. Nhưng em vẫn cầm lấy chổi.
Đọan 3
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
Thế là từ hôm đó, ngày ngày Va-li-a đến làm việc trong chuồng ngựa.
Cuối cùng, em quen việc và trỏ nên thân thiết với chú ngựa, bạn diễn tương lai của em.
Đọan 4
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. Vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
Thế rồi cũng đến ngày Va-li-a cũng trở thành một diễn viên thực thụ.
Va-li-a kết thúc tiết mục của mình với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Thế là ước mơ thuở nhỏ của Va-li-a đã trở thành sự thật.
DẶN DÒ :
Tập viết lại 4 đoạn văn của cốt truyện “Vào nghề”
Chuẩn bị trước bài sau :
“Luyện tập phát triển câu chuyện”
GIỜ HỌC ĐÃ KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
sức khỏe
Kính chúc
nguon VI OLET