Luyện từ và câu
Khởi động
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM
+ Nguy?n Th? Minh Khai
+ Ho�ng Van Th?
+ Nguy?n Hu?
+ Nguy?n Th? Minh Khai
+ Nguy?n Hu?
+ Ho�ng Van Th?
- 2 ti?ng.
- 3 ti?ng.
- 4 ti?ng.
* Khi viết tên người Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
- Hãy nhận xét cách viết các tên riêng sau đây:
a.Tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.
I. Nhận xét
+ Khi vi?t tờn ngu?i Vi?t Nam, c?n vi?t nhu th? n�o?
- Hãy nhận xét cách viết các tên riêng sau đây:
+ Trường Sơn.
+ Sóc Trăng.
+ Vàm Cỏ Tây.
- 2 ti?ng.
- 2 ti?ng.
- 3 ti?ng.
+ Trường Sơn.
+ Sóc Trăng.
+ Vàm Cỏ Tây.
Khi viết tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
b. Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm Cỏ Tây.
+ Tên địa lí của mỗi địa danh trên có mấy tiếng?+ Trong mỗi tiếng chữ cái đầu viết thế nào?
+ Khi vi?t tờn d?a lớ Vi?t Nam, c?n vi?t nhu th? n�o?
Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
II. Ghi nhớ
III. Luyện tập
Bài 1: Viết tên em và địa chỉ gia đình em.
Nguyễn Văn Thắng, thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng
Đỗ Đình Sinh, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng
Hoàng Trung Kiên , thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng
* Bài 2: Viết tên một số xã ở huyện của em.
Xã Vạn Thắng, xã Tản Hồng, xã Phú Đông…
Xã Phú Cường, xã Phú Sơn, xã Đồng Thái…
* Bài 3: Viết tên và tìm trên bản đồ.
b. Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở thành phố của em.
*Vận dụng – Trải nghiệm
a. Các xã ở huyện, tỉnh hoặc thành phố của em
Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Khoang Xanh, Đầm Long, Ao Vua, đền thờ Bác Hồ…
Chùa Một Cột
Lăng Bác
Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hồ Gươm
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET