1
Chào mừng các thầy cô
về dự giờ lớp 4A1 chúng em!
Giáo viên : Nguyễn Hữu Minh
Trường tiểu học Lê Qúy Đôn
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người tên địa lý Việt Nam ?
Em hãy viết tên và địa chỉ của gia đình em . ( ấp và xã )
Bài mới
Luyện từ và câu
1.Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau: Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:
Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai
Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay
Mã vĩ, Hàng Điếu, hàng giày
Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn
Phố Mới, phúc kiến, hàng Than
Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng
Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông
Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè
Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre
Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà
Quanh quanh về đến Hàng Da
Trải xem phường phố thật là đẹp xinh.
Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh quanh về đến Hàng Da
Trải xem phường phố thật là đẹp xinh.
phố cổ Hà Nội
phố Hàng Gai
Phố Hàng Bạc
Phố Hàng Mã
phố Hàng giày
phố Hàng Đồng
phố Hàng Chiếu
Bài ca dao cho em biết điều gì ?
Nội dung bài giúp các em củng cố điều gì ?
2. Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam:
a. Đố - tìm và viết đúng tên các tỉnh, thành phố.
b. Đố - tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng.
Hà Nội
Thành phố Hải Phòng
thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
b. Đố - tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng.
Sa Pa
Vịnh Hạ Long
Sông Hàn
(Đà Nẵng)
Đà Lạt
động Phong Nha, Kẻ Bàng ( Quảng Bình)
Di tích lịch sử nổi tiếng:
Văn Miếu Quốc Tử Giám( Hà Nội), Đền Hùng, bến Nhà Rồng ( thành phố Hồ Chí Minh), thánh địa Mỹ Sơn, địa đạo Củ Chi,...
Văn miếu Quốc Tử Giám
Đền Hùng
Bến Nhà Rồng
thánh địa Mỹ Sơn
địa đạo Củ Chi
Đúng ghi Đ sai ghi S vào chỗ trống sau :
a/ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đ
b/ Thành phố Hà nội
S
c/Lê Qúy Đôn
Đ
d/ Nguyễn Đình chiểu
S
Ghi nhớ:
Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.