NHIỆT LIỆT CHÀO ĐÓN HỌC SINH 5B
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÀ PHIÊN 2
Giáo viên chủ nhiệm: HÀ VĂN HAI
CHÍNH TẢ
Dòng kinh quê hương
Nguyễn Văn
KHỞI ĐỘNG
* Trình bày nguyên tắc đánh dấu thanh trên các tiếng chứa nguyên âm đôi ưa/ ươ
Theo NGUYỄN THI
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Chính tả
Dòng kinh quê hương
Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ... Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên... Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.
Dòng kinh quê hương
Theo NGUYỄN THI
Kinh (tiếng Nam Bộ): kênh
Kênh  là dòng dẫn nước trên mặt đất do con người tạo ra.

=> Kinh và kênh là 2 từ đồng nghĩa
Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của dòng kinh.

Chữ khó:
Dòng kinh
giọng hò
sau lưng
mái xuồng
Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ... Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên... Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.
Dòng kinh quê hương
Theo NGUYỄN THI
giã bàng
2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây ?
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nh.........
Mải mê đuổi một con d.......
Củ khoai nướng để cả ch....... thành tro
iều
iều
iều
3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong câu thành ngữ dưới đây.
a) Đông như ........
b) Gan như cóc ......
c) Ngọt như ...... lùi.
Đông như
.............
Đông như
kiến
Một tràng
pháo tay
Gan như
cóc ........
Gan như
cóc tía
Một
bông hoa
Ngọt như
....... lùi
Ngọt như
mía lùi
Một
gói kẹo
TRÒ CHƠI
HỘP QUÀ BÍ ẨN


Dặn dò:
Viết vào vở chính tả bài

- Chuẩn bị: Kì diệu rừng xanh

Chính tả
Dòng kinh quê hương
nguon VI OLET