VÒNG QUAY MAY MẮN
ÁP DỤNG CHO CÂU HỎI 4 ĐÁP ÁN
QUAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VÒNG QUAY
MAY MẮN
Question 1?
A. right
B. wrong
C. wrong
D. wrong
QUAY VỀ
Question 2?
A. wrong
B. right
C. wrong
D. wrong
QUAY VỀ
Question 3?
A. right
B. wrong
C. wrong
D. wrong
QUAY VỀ
Question 4?
A. wrong
B. wrong
C. right
D. wrong
QUAY VỀ
Question 5?
A. wrong
B. right
C. wrong
D. wrong
QUAY VỀ
Question 6?
A. wrong
B. wrong
C. wrong
D. right
QUAY VỀ
Question 7?
A. wrong
B. right
C. wrong
D. wrong
QUAY VỀ
Question 8?
A. right
B. wrong
C. wrong
D. wrong
QUAY VỀ
Question 9?
A. wrong
B. wrong
C. right
D. wrong
QUAY VỀ
Đây là 1 trong 85 bộ trò chơi, thầy cô có nhu cầu 85 trò chơi kiểu này liên hệ 0981631258 (Có Z a l o).
Giá 200 nghìn/85 trò chơi, đủ loại phù hợp các môn dạy, chỉ cần chèn nội dung vào là sử dụng được/.
nguon VI OLET