Tây tiến
Quang Dũng
( Tiếp theo)
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
2.3. Đoạn 3
* Vẻ đẹp ngoại hình:
- Tả thực, nói quá: Không mọc tóc, xanh màu lá: Hiện thực ốm yếu, tiều tuỵ do thiên nhiên khắc nghiệt, do bệnh sốt rét rừng.
- TT + ĐT đặc tả cao: Dữ oai hùm, mắt trừng -> Oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ gân guốc.
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
* Vẻ đẹp tâm hồn
- Thể hiện qua giấc mộng đẹp:
+ Mộng qua biên giới: Giấc mộng lớn về độc lập tự do.
+ Mơ Hà Nội dáng kiều thơm: Giấc mộng đẹp tình yêu hạnh phúc.
-> Tô đậm vẻ đẹp hào hoa, lãng mạn
- Thể hiện qua sự hi sinh:
+ Ẩn dụ, phủ định, nói giảm: Nấm mồ, chẳng tiếc đời xanh, anh về đất : Sự hi sinh cao cả, anh dũng mà bình thản
+ Từ Hán Việt: biên giới, viễn xứ, chiến trường, áo bào, độc hành + tiếng gầm của Sông Mã: Tôn vinh sự hi sinh của người lính
Yêú tố tả thực + lãng mạn, giọng điệu
trang trọng, chân dung người lính Tây
Tiến hiện lên bi mà không luỵ, bi mà vẫn
tráng lệ, vẫn lẫm liệt, kiêu hùng.
Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.
Nỗi nhớ về TT của tác giả được diễn tả ntn trong đoạn thơ cuối?
2.4. Đoạn kết
- Sự hồi tưởng về một thời đã qua của tác giả:
Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi.
-> Chiến trường tàn khốc: chết trận, chết dịch bệnh, đói rét…Cái chết rình rập khắp nơi. Những người lính ra đi không hẹn ngày trở về. Đó là hiện thực tàn khốc mà bi hùng được viết bằng máu và nước mắt của người chiến sĩ cách mạng.
- Lời thề gắn bó: Người línhvẫn nguyện gắn bó với Tây Tiến, với miền Tây Bắc bằng lời thề thủy chung son sắc “Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi” .
=> Vẻ đẹp bi tráng, hào hùng và tấm lòng thủy chung nhân nghĩa của người chiến sĩ Tây Tiến
IV. củng cố
Tây Tiến
Cảm hứng lãng mạn, ngòi bút t? th?c tài hoa
Nỗi nhớ về
TN miền Tây
và con đường
hành quân
gian khổ của
người lính TT

Nhớ về KN
khó quên:
Đêm hội
đuốc hoa
và Cảnh
sông nước
miền Tây
Nhớ về đoàn
quân TT
trong những
năm k/c
chống Pháp
của dân tộc
Kết lại nỗi
Nhớ bằng
lời thề sâu
nặng
Hình tượng người lính Tây Tiến hiện lên trên nền thiên nhiên Tây Bắc
hùng vĩ, dữ dội thật hào hùng, bi tráng -> Tình cảm gắn bó sâu sắc của
tác giả đối với Tây Tiến nói riêng và mảnh đất Tây Bắc nói chung.
IV. Luyện tập
1. Đọc thuộc lòng bài thơ Tây Tiến
2. Bài tập 1 SGK tr 90
3. Bài tập 2 SGK tr 90
nguon VI OLET