Tập đọc – Lớp 5
Tiếng đàn Ba-la-lai-ca
trên sông Đà
Đọc thuộc lòng một đoạn mà em thích nhất trong bài thơ: Ê-mi-li, con…
Hãy cho biết vì sao em thích đoạn đó?
Khởi động.
Quang Huy
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tập đọc
* Đoạn 1 : Khổ thơ 1
* Đoạn 2 : Khổ thơ 2
* Đoạn 3 : Khổ thơ cuối
Luyện đọc:
* Đọc đúng:
* Ngắt câu:
* Giải nghĩa từ:
- Ba-la-lai-ca, ngẫm nghĩ, lấp loáng, muôn ngả, bỡ ngỡ, …
- Ngày mai/
Chiếc đập lớn/ nối liền hai khối núi/
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ/ giữa cao nguyên/
Sông Đà/ chia ánh sáng đi muôn ngả/
Từ công trình/ thủy điện lớn đầu tiên//
- Xe ben:
- Sông Đà:
- Ba-la-lai-ca:
Đây con sông Đà chảy qua thị xã Hòa Bình
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Tìm hiểu bài:
1. Những chi tiết nào trong bài thơ gợi hình ảnh đêm trăng rất tĩnh mịch?
- Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông . - Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ. - Những xe ủi, xe ben sóng vai nằm nghỉ.
+ Những chi tiết nào trong bài thơ gợi hình ảnh đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động?
- Có tiếng đàn ngân nga. - Dòng trăng lấp loáng sông Đà.
2.Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên trong đêm trăng bên sông Đà?
* Câu thơ Chỉ còn tiếng đàn ngân nga với một dòng trăng lấp loáng sông Đà gợi lên một hình ảnh đẹp, thể hiện sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên, giữa ánh trăng với dòng sông. Tiếng đán ngân nga lan tỏa vào dòng sông lúc này như một “ dòng trăng” lấp loáng.
3.Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hóa?
- Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông.
- Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
- Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ.
- Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên.
- Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả.
say ngủ
ngẫm nghĩ
sóng vai nhau nằm nghỉ
nằm bỡ ngỡ
chia ánh sáng

Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
* Nội dung: Cảnh đẹp kỳ vĩ của công trường thủy điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành.
Tập đọc
LUYỆN ĐỌC
DIỄN CẢM.
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
Tập đọc
- Ngày mai/
Chiếc đập lớn/ nối liền hai khối núi/
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ/ giữa cao nguyên/
Sông Đà/ chia ánh sáng đi muôn ngả/
Từ công trình/ thủy điện lớn đầu tiên//
Trên sông Đà
Một đêm trăng chơi vơi
Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca

Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.
Lúc ấy
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà.
Ngày mai
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
THI ĐỌC
DIỄN CẢM.
LUYỆN ĐỌC
HỌC THUỘC LÒNG.
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
Tập đọc
Trên
Một
Tôi đã nghe

Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.
Lúc ấy
Cả công trường
Những tháp khoan
Những xe ủi, xe ben
Chỉ còn
Với
Ngày mai
nối liền hai khối núi
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
Sông Đà
sông Đà
đêm trăng chơi vơi
tiếng ba-la-lai-ca
say ngủ cạnh dòng sông
nhô lên trời ngẫm nghĩ
sóng vai nhau nằm nghĩ
tiếng đàn ngân nga
một dòng trăng lấp loáng sông Đà.
Chiếc đập lớn
chia ánh sáng đi muôn ngả
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Trên sông Đà
Một đêm trăng chơi vơi
Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca

Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.
Lúc ấy
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghĩ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà.
Ngày mai
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
ĐỌC HỌC THUỘC LÒNG.
THI ĐỌC.
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
* Hãy cho biết bài thơ ca ngợi vẻ đẹp như thế nào của công trường thủy điện sông Đà?
* Cảnh đẹp kỳ vĩ của công trường thủy điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành.
Tập đọc
Một số hình ảnh về thuỷ điện Hoà Bình
CON ĐẬP CHÍNH CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH TRÊN SÔNG ĐÀ
Một số hình ảnh về thuỷ điện Hoà Bình
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Cửa xả lũ khổng lồ
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Lối vào hầm nơi đặt các tổ máy phát điện ngầm trong lòng đất , đường hầm dài hơn 800m.
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Chiều cao đập bằng 1 căn nhà 10 tầng
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
TỔ MÁY SỐ 1
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Một số hình ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
* Nội dung: Cảnh đẹp kỳ vĩ của công trường thủy điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành.
Tập đọc