TRƯỜNG TH-THCS NGHĨA BÌNH
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
LỚP 3/2
GIÁO VIÊN:NGÔ THỊ HẰNG
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
Hoạt động kết nối
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc
- Đọc nối tiếp bài :Nhớ lại buổi đầu đi học
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện:
Trận bóng dưới lòng đường
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Từ:
Câu:
Tập đọc:
Nhớ lại buổi đầu đi học
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Ngần ngừ,
sững lại,
lảo đảo,
khuỵu xuống,
xịch tới.
xuýt xoa,
-Thật là quá quắt!
- Ông ơi !.... Cụ ơi !
Cháu xin lỗi cụ.
- Cánh phải
- Cầu thủ
- Khung thành
- Đối phương
- Húi cua
Cánh phải
Cầu thủ
Đối phương
Khung thành
Húi cua
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện:
Trận bóng dưới lòng đường
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
+ Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu?
- Dưới lòng đường.
+ Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?
-Vì Long mãi đá bóng suýt tông vào xe gắn máy, may mà bác đi xe dừng lại kịp, bác nổi nóng khiến cả bọn chạy tán loạn.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện:
Trận bóng dưới lòng đường
Tìm hiểu bài
+ Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng hẳn?
-Quang sút bóng. chệch lên vỉa hè, đập vào đầu một cụ già qua đường, làm cụ lảo đảo, ôm đầu, khuỵu xuống.
+ Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi tai nạn xảy ra?
- Cả bọn hoảng sợ, bỏ chạy.
- Quang nấp sau một gốc cây lén nhìn sang, Quang sợ tái cả người, Quang nhận thấy chiếc lưng còng của ông cụ sao giống ông nội thế, Quang vừa chạy theo xích lô. vừa mếu máo: Ông ơi!... Cụ ơi !..Cháu xin lỗi cụ…
+ Tìm những chi tiết cho thấy: Quang rất ân hận trước tai nạn do mình gây ra?
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện
Trận bóng dưới lòng đường
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Từ:
Câu:
Tập đọc:
Nhớ lại buổi đầu đi học
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Ngần ngừ,
sững lại,
lảo đảo,
khuỵu xuống,
xịch tới.
xuýt xoa,
-Thật là quá quắt!
- Ông ơi !.... Cụ ơi !
Cháu xin lỗi cụ.
- Cánh phải
- Cầu thủ
- Khung thành
- Đối phương
- Húi cua
+ Qua câu chuyện muốn nói với em điều gì?
Không được chơi bóng dưới lòng đường vì sẽ gây tai nạn cho chính mình , cho người qua đường. Người lớn cũng như trẻ em đều phải tôn trọng luật giao thông, qui tắc của cộng đồng.
Nội dung:
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện:
Trận bóng dưới lòng đường
LUYỆN ĐỌC LẠI
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện:
Trận bóng dưới lòng đường
KỂ CHUYỆN
- Đoạn 1: theo lời: Quang, Vũ, Long, bác đi xe máy.
- Đoạn 2: theo lời: Quang, Vũ, Long, bác đứng tuổi, cụ già.
- Đoạn 3:theo lời:Quang, ông cụ, bác đứng tuổi,bác xích lô.
Kể lại một đọan của câu chuyện: Trận bóng dưới
lòng đường theo lời một nhân vật.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tập đọc + Kể chuyện
Trận bóng dưới lòng đường
* Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ,quy tắc chung của cộng đồng.
Tập đọc
18/10/2021
SGK/54
Thi kể chuyện
Kể lại một đọan của câu chuyện: Trận bóng dưới lòng
đường theo lời một nhân vật.
Trận bóng dưới lòng đường
Nguyễn Minh
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET