CHÀO ĐÓN CÁC EN ĐẾN VỚI TIẾT HỌC!
Môn:
Luyện từ và câu
KHỞI ĐỘNG
Tháp mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác hồ.
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Sửa lại cho đúng các từ viết sai trong câu ca dao sau:
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021
Luyện từ và câu
Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài
Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021
Luyện từ và câu
I. Nhận xét:
1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:
- Tên người: Lép Tôn - xtôi, Mô - rít - xơ Mát - téc - lích, Tô - mát Ê - đi - xơn.
Tên địa lí: Hi - ma - lay - a, Đa - nuýp,
Lốt Ăng - giơ - lét, Niu Di - lân, Công - gô.
Mô- rít- xơ Mát- téc- lích Nhà viết kịch, nhà thơ - người Bỉ,
Tô-mát Ê-đi-xơn
Nhà Bác học nổi tiếng thế giới - người Mĩ
Hi-ma-lay-a
một dãy núi ở châu Á.

Đa-nuýp
Con sông lớn ở châu Âu
Lốt Ăng-giơ-lét
( Thành phố của Mỹ)
Niu Di – lân
(đảo quốc tại tây nam của Thái Bình Dương)

Công-gô là một nước ở châu Phi
I. Nhận xét:
2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.
- Mỗi bộ phận trong tên riêng đó gồm mấy tiếng?
- Mỗi tiếng trong cùng một bộ phận được viết như thế nào?
ép
L
T
ôn - xtôi
Mô/rít/xơ(3)
Mát/téc/lích (3)
Tô/mát (2 )
Ê/đi/xơn (3)
2
2
2
Lép (1)
Tôn/ xtôi (2)
GHI NHỚ:
Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
Luyện từ và câu:
Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
I. Nhận xét:
3.Cách viết một số tên người, tên địa lí sau đây có gì đặc biệt?
- Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị
- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển .
Thích Ca Mâu Ni, tên thật là Tất-đạt-đa.
Khổng Tử ông là người Trung Hoa, là vị Thầy của muôn đời.
Bạch Cư Dị là nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc.
Hi Mã Lạp Sơn

Những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt viết giống tên riêng Việt Nam.
1. Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
2.Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt .
GHI NHỚ
Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác- boa để lu-i paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông quy- dăng- xơ hiền hoà lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:
Luyện tập
Theo Đức Hoài
Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác- boa để lu-i paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông quy- dăng- xơ hiền hoà lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
Theo Đức Hoài
Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về để có thể tiếp tục đi học. là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông hiền hoà lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:
Ác - boa
Lu-i Pa-xtơ
Quy- dăng-xơ
Ác - boa
lu-i pa-xtơ
ác boa
quy-dăng-xơ
ác-boa
Theo Đức Hoài
-Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.
Bài 2.Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:
-Tên địa lí: xanh pêtecbua, tôkiô, amadôn, niagara.anbe anhxtanh
crítxtian anđécxen
iuri gagarin
xanh pêtécbua
tôkiô
amadôn
niagaraanbe anhxtanh
crítxtian anđécxen
iuri gagarin
xanh pêtécbua
tôkiô
Tô-ki-ô
Ni-a-ga-ra
An-be Anh-xtanh
Crít-xti-an An-đéc-xen
I-u-ri Ga-ga-rin
Xanh Pê-téc-bua
A-ma-dôn
amadôn
niagara
An-be Anh-xtanh (1879-1955)
Nhà vật lí học nổi tiếng người Anh
Xanh Pê-téc-bua là tên kinh đô cũ của nước Nga
Ni- a-ga-ra: Tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-đa và Mỹ
A-ma-dôn: Tên một dòng sông và cánh rừng lớn ở Bra-xin
Bài 3: Điền đúng tên nước với tên thủ đô, hoặc tên thủ đô với tên nước của nước ấy.Anh
Việt Nam
Nhật Bản
Đức
Nga
Luân Đôn
Hà Nội
Béc-lin
Tô-ki-ô
Mát-xcơ-va
Mỹ (Hoa Kì)
Áo
Thái Lan
Pháp
Lào
Oa-sinh-tơn
Viên
Băng Cốc
Pa-ri
Viêng Chăn
MÁT-XCƠ- VA ( NGA)
THỦ ĐÔ TÔ-KI-Ô( NHẬT BẢN)
THỦ ĐÔ LUÂN ĐÔN( NƯỚC ANH)
THỦ ĐÔ PHNÔM- PÊNH
( CAM- PU- CHIA)
1. Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
2.Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt .
GHI NHỚ
TẠM BIỆT!
nguon VI OLET