BÀI CŨ:

Viết đúng :
- 4 từ chỉ tên các xã trong huyện
- 4 danh lam thắng cảnh mà em biết
Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
1/ Em hãy cho biết đây là tên người và tên địa danh nào? Nước ngoài hay Việt nam
An-đéc-xen
Oa-sinh-tơn
Thủ đô nước Mỹ
Nhà văn người Đan Mạch
I. PHẦN NHẬN XÉT
* Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát- téc-lích, Tô- mát Ê-đi-xơn.
* Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công- gô.
Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:
1.Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận,mỗi bộ phận gồm mấy tiếng?
2
Lép
Tôn-xtôi
2
Mô-rít-xơ
Mát-téc-lích
2
Tô-mát
Ê-đi-xơn
1
Hi-ma-lay-a
2
Lốt
Ăng-giơ-lét
2
Niu
Di-lân
1
Công-gô
2.Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?
3.Nêu cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận?
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
1. Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận?
2. Mỗi bộ phận gồm mấy tiếng?
Tên người:
Lép Tôn-xtôi:
Gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn- xtôi
Mô-rít-xơ Mát- téc-lích:
Gồm 2 bộ phận:
Mô-rít-xơ và Mát- téc-lích.
Tô- mát Ê-đi-xơn:
Gồm 2 bộ phận:
Tô-mát và Ê-đi-xơn.
Tên người:
Lép Tôn-xtôi:
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích:
Gồm 2 bộ phận:
Mô-rít-xơ và Mát- téc-lích.
Tô- mát Ê-đi-xơn:
Gồm 2 bộ phận:
Tô-mát và Ê-đi-xơn.
Gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn- xtôi
Tên địa lí:
Hi-ma-lay-a:
Có 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi/ma/lay/a
Đa-nuýp:
Có 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Đa/nuýp
Lốt Ăng-giơ-lét:
Có 2 bộ phận: Lốt và Ăng-giơ-lét.
Niu Di-lân:
Có 2 bộ phận: Niu và Di-lân
Công- gô:
Có 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Công/gô
Chữ cái mỗi bộ phận được viết như thế nào?
Chữ cái đầu của mỗi bộ phận được viết hoa.
I. PHẦN NHẬN XÉT
I. PHẦN NHẬN XÉT
Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như thế nào?
Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có gạch nối.
I. PHẦN NHẬN XÉT
Cách viết một số tên người, tên địa lí sau đây có gì đặc biệt?

Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị
Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển .
Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta cần viết như thế nào?


Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
I. PHẦN NHẬN XÉT
THẢO LUẬN NHÓM
Đối với những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt, được viết như thế nào?
Những tên riêng đó được viết như cách viết tên riêng Việt nam.
I. PHẦN NHẬN XÉT


1. Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
2. Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.
II. GHI NHỚ
III. LUYỆN TẬP
Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn văn:


Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về
để có thể tiếp tục đi học. là một thị trấn nhỏ không có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
ác-boa
quy-dăng-xơ
ác-boa
ác-boa
ác-boa
ác-boa
ác-boa
ác-boa
ác-boa
ác-boa
lu-i pa-xtơ
lu-i pa-xtơ
quy-dăng-xơ
III. LUYỆN TẬP
Bài 1: Đoạn văn đã được viết lại đúng những tên riêng :


Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về
Ác - boa để Lu-i Pa-xtơ có thể tiếp tục đi học. Ác - boa là một thị trấn nhỏ không có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
Bài 2: Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:


Tên người:
anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen,
iuri gagarin.
Tên địa lí:
xanh pêtécbua, tôkiô,
Amadôn, niagara


Tên người:
* An-be Anh-xtanh
* Crít-xti-an An-đéc-xen
* I-u-ri Ga-ga-rin
Tên địa lí:
* Xanh Pê-téc-bua
* Tô-ki-ô
* A-ma-dôn
* Ni-a-ga-ra
Bài 2: Những tên riêng trên đã được viết đúng quy tắc:
Nhà vật lí học nổi tiếng thế giới, người Đức
Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ của nước Nga
Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở của Hoa Anh Đào
Tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-đa và Mỹ
Tên một dòng sông và cánh rừng lớn ở Bra-xin
- Về nhà làm lại bài tập 2 vào vở.
- Chuẩn bị bài sau: Dấu ngoặc kép.

TRÒ CHƠI
Du lịch cùng với những ô số may mắn
Luật chơi
Có 9 ô vuông đánh số từ 1-9. Trong đó có 1 ô may mắn. Ẩn sau mỗi ô đó ghi tên thủ đô hoặc tên nước.
Bốn đội chơi lần lượt chọn 1 số bất kì, rồi ghi lên bảng tên nước hoặc tên thủ đô tương ứng. Sau đó lật đối chiếu kết quả. Nếu đúng được 10 điểm, sai không có điểm. Nếu chọn được ô may mắn sẽ được thưởng 10 điểm và được chọn ô tiếp theo.

Xin chúc mừng bạn
thủ đô
Bắc Kinh
nướcPháp
thủ đô
Viêng Chăn
Nước Anh
thủ đô
Niu-đê-li
nướcThái Lan
thủ đô
Phnôm Pênh
Nước
Việt Nam
1
Bạn được thưởng 10điểm
2
3
6
9
8
7
5
4