Tuần 8. Tiếng ru

Đăng ngày 10/13/2017 10:04:42 AM | Thể loại: Tập đọc 3 | Chia sẽ bởi: Hoa Phan Thị | Lần tải: 75 | Lần xem: 4 | Page: 10 | Kích thước: 0.99 M | Loại file: ppt
  • Tuần 8. Tiếng ru - 1
  • Tuần 8. Tiếng ru - 2
  • Tuần 8. Tiếng ru - 3
  • Tuần 8. Tiếng ru - 4
  • Tuần 8. Tiếng ru - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 8. Tiếng ru, Tập đọc 3. . nslide giới thiệu đến đọc giả thư viện Tuần 8. Tiếng ru .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Tuần 8. Tiếng ru thuộc danh mục Tập đọc 3 được chia sẽ bởi user Hoa Phan Thị tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Tập đọc 3 , có 10 trang, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 11/10 Chào mừng MÔN: TẬP ĐỌC Lớp 3G Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp! Giáo viên: Phan Thị Hoa Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017 Tập đọc KIỂM TRA BÀI CŨ * Đọc đoạn 1,2 và nêu nội dung bài: Các em nhỏ và cụ già, ngoài ra Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017 Tập đọc Tiếng ru Tố Hữu TỐ HỮU tên thật là Nguyễn Kim Thành Ông sinh năm (1920 – 2002) - Tại Hội An, Quảng Nam, tiếp theo là Ông là một nhà thơ tiêu biểu của những thế hệ https://nslide.com/bai-giang/tuan-8-tieng-ru.9v2v0q.html

Nội dung

Quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
11/10
Chào mừng
MÔN: TẬP ĐỌC
Lớp 3G
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp!
Giáo viên: Phan Thị Hoa
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc đoạn 1,2 và nêu nội dung bài: Các em nhỏ và cụ già.
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
Tố Hữu
TỐ HỮU tên thật là Nguyễn Kim Thành Ông sinh năm (1920 – 2002) - Tại Hội An, Quảng Nam. Ông là một nhà thơ tiêu biểu của các thế hệ nhà thơ cách mạng.


Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
Luyện đọc
* Đọc đúng:
* Ngắt nhịp thơ:
- làm mật,
yêu nước,
trời,
thân lúa,
nhân gian,
núi cao.
//
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
/
//
/
//
/
* Giải nghĩa từ:
- Đồng chí:
người đứng trong cùng một tổ chức cách mạng.
- Nhân gian:
ở đây chỉ loài người.
- Bồi:
thêm vào, đắp nên.
/
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Con ong làm mật, …….. Con cá bơi,yêu nước; con chim ca, yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí, ………………………...
Một ngôi sao chẳng ………….. Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một người – …………… ? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !
Núi cao bởi có …………. Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông ……………. Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?
Tố Hữu
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
Con ong làm mật, …….. Con cá bơi, yêu nước; …………………… Con người …………… Phải yêu đồng chí, ………………………...
Một ngôi sao, chẳng ………….. Một thân lúa chín, ……………………. Một người – …………… ? Sống chăng, một đốm ………………. !
Núi cao bởi có …………. Núi chê đất thấp, …………………. ? Muôn dòng sông ……………. Biển chê sông nhỏ, …………………. ?
Tố Hữu
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
Con ong làm mật, …….. ……………..; …………………… Con người …………… …………………, ………………………...
Một ngôi sao chẳng ………….. ………………….., ……………………. Một người – …………… ? …………………….. ………………. !
Núi cao bởi có …………. ……………………., …………………. ? Muôn dòng sông ……………. ……………………., …………………. ?
Tố Hữu
Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một người – đâu phải dân gian? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi
Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?
Tố Hữu
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
Tiếng ru
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC !
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI !