Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Tuần 9. Động từ - 1
 • Tuần 9. Động từ - 2
 • Tuần 9. Động từ - 3
 • Tuần 9. Động từ - 4
 • Tuần 9. Động từ - 5
 • Tuần 9. Động từ - 6
 • Tuần 9. Động từ - 7
 • Tuần 9. Động từ - 8
 • Tuần 9. Động từ - 9
 • Tuần 9. Động từ - 10
 • Tuần 9. Động từ - 11
 • Tuần 9. Động từ - 12
 • Tuần 9. Động từ - 13
 • Tuần 9. Động từ - 14
 • Tuần 9. Động từ - 15
 • Tuần 9. Động từ - 16
 • Tuần 9. Động từ - 17
 • Tuần 9. Động từ - 18
 • Tuần 9. Động từ - 19
 • Tuần 9. Động từ - 20
 • Tuần 9. Động từ - 21
 • Tuần 9. Động từ - 22
 • Tuần 9. Động từ - 23
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Tuần 9. Động từ

Đăng ngày 10/26/2015 9:58:06 AM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Lần tải: 47 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: 2.66 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Tuần 9. Động từ, Luyện từ và câu 4. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Tuần 9. Động từ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Tuần 9. Động từ thuộc thể loại Luyện từ và câu 4 được chia sẽ bởi user Thủy Nguyễn Thị Thanh tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Luyện từ và câu 4 , có tổng cộng 23 page, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 4 Luyện từ và câu 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Trường Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1 Môn: Luyện từ và câu Bài : Động từ GV dạy: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1, ngoài ra Nêu tỉ dụ minh hoạ về một loại ước mong, kế tiếp là 2,còn cho biết thêm Gạch dưới DT chung chỉ người vật, DT riêng chỉ người, nói thêm là Có bần thần Đi-ô-ni-dôt hiện ra, cho vua Mi- đát được ước một điều Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay: Xin Thần cho mọi vật tôi chạm tới đều hoá thành vàng! Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận, bên cạnh

https://nslide.com/bai-giang/tuan-9-dong-tu.1wke0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Luyện từ và câu 4


Trường Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1
Môn: Luyện từ và câu
Bài : Động từ
GV dạy: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
1.Nêu ví dụ minh hoạ về một loại ước mơ.
2.Gạch dưới DT chung chỉ người vật, DT riêng chỉ người.
Có lần thần Đi-ô-ni-dôt hiện ra, cho vua Mi- đát được ước một điều Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hoá thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi,cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo ,quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa
Thứ nam ngày 24 tháng 10 năm 2013
Luyện từ và câu

Động từ
2. Tìm các từ:
I- Nhận xét
nhìn, nghĩ
thấy
đổ xuống
bay
1. Đọc lại đoạn văn sau:
Anh nh×n tr¨ng vµ nghÜ tíi ngµy mai...
M­¬i m­êi l¨m n¨m n÷a th«i, c¸c em sÏ thÊy còng d­íi ¸nh tr¨ng nµy, dßng th¸c n­íc ®æ xuèng lµm ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn; ë gi÷a biÓn réng, cê ®á sao vµng phÊp phíi bay trªn nh÷ng con tµu lín. Theo ThÐp Míi
- Ch? ho?t d?ng:
Của anh chiến sĩ
Của thiếu nhi
- Ch? tr?ng thỏi:
Dũng thỏc
Lỏ c?
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2013
.
Động từ
II Ghi nhớ
Vậy động từ là gì?
Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng
thái cuả sự vật
III- Luyện tập
M: quét nhà
M: làm bài
- Các hoạt động ở trường.
1. Vi?t tờn cỏc ho?t d?ng em thu?ng l�m hằng ng�y ? nh� v� ? tru?ng. G?ch du?i d?ng t? trong cỏc c?m t? ch? nh?ng ho?t d?ng ?y.
- Các hoạt động ở nhà.
viết bài
nấu cơm
đọc sách
nói chuyện, chỉ
tập thể dục
suy nghĩ
suy nghĩ
tập thể dục
nói chuyện, chỉ
đọc sách
nấu cơm
viết bài
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: - Để làm gì?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần
có thể lặn hàng giờ dưới nước.
2/ Gạch dưới động từ trong đoạn văn sau:
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: - Để làm gì?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần
có thể lặn hàng giờ dưới nước.
2/ Gạch dưới động từ trong đoạn văn sau:
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
chơi
xem trò kịch câm
Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.
Bạn nam làm động tác :
Bạn nữ đoán đó là hoạt động :
cúi gập người
cúi
Bạn nữ làm động tác :
Bạn nam đoán đó là hoạt động :
gối đầu vào tay nhắm mắt lại.
ngủ
ĐT
ĐT
Trò chơi
diễn kịch câm
Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.
Gơị ý
- Động tác trong học tập.
- Động tác khi vệ sinh thân thể hoặc môi trường.
- Động tác khi vui chơi giải trí.
Hoạt động nhóm
Động từ
Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2013
LuyÖn tõ vµ c©u

Là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng).
Ví dụ: đi, chạy, suy nghĩ, ghét ..
Kính chúc các thầy cô
Mạnh khoẻ , hạnh phúc
Chúc các em ngoan, học giỏi

Sponsor Documents