Tuần 9. Động từ

Đăng ngày 11/27/2015 10:31:38 AM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Chia sẽ bởi: Hoa Đặng Thị | Lần tải: 4 | Lần xem: 4 | Page: 15 | Kích thước: 2.06 M | Loại file: ppt

  • Tuần 9. Động từ - 1
  • Tuần 9. Động từ - 2
  • Tuần 9. Động từ - 3
  • Tuần 9. Động từ - 4
  • Tuần 9. Động từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

1. Em hãy cho biết danh từ là gì?
Kiểm tra bài cũ:
2. Danh từ được chia làm mấy loại, là những loại nào?
1-Đọc lại đoạn văn sau:
Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.nhìn
nghĩ
thấy
bay
đổ
1-Đọc lại đoạn văn sau:
Anh nhìn trăng và nghĩ tới
ngày mai…
Mươi mười lăm năm nữa
thôi, các em sẽ thấy cũng
dưới ánh trăng này, dòng
nước đổ xuống làm chạy
máy phát điện; ở giữa biển
rộng cờ đỏ sao vàng phấp
phới bay trên những con
tàu lớn.
2. Tìm các từ:
Chỉ hoạt động:
+ Của anh chiến sĩ:

+ Của thiếu nhi:

Chỉ trạng thái của các sự vật:
+ Dòng thác:

+ Lá cờ:
bay

đổ (xuống)
nhìn, nghĩ
thấyBÀI 1:
Các hoạt động ở nhà: đánh răng,rửa mặt,nhặt rau,đánh ấm chén,trông em,soạn bài….
Các hoạt động ở trường: viết bài,nghe giảng,chào cờ,tập thể dục,tập văn nghệ,làm báo tường….
Luyện tập
Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau:
a/ Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua : - Để làm gì?
Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
đến
yết kiến
cho
nhận
xin
làm
dùi
có thể
lặn
Luyện tập : Bài 2
b/Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi,cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt.Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
b/ Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi,cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt.Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
Bài 2 :

Tìm động từ trong các từ in nghiêng trong các câu văn sau:
A, Ruồi đậu mâm xôi đậu.
B, Kiến bò đĩa thịt bò.
C, Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.
Tìm động từ trong câu
Nhìn hình ảnh đoán tên động từ
Ke? vo?
Tha?o luõ?n nho?m
Viờ?t ba`i
Tập thể dục
Kéo co
Tập văn nghệ