PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SƠN NHÌ
Bài : ĐỘNG TỪ
MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU 4
Động từ
I - NHẬN XÉT
Đọc lại đoạn văn sau :
Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai .
Mươi mười lăm năm nữa thôi , các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này , dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện ; ở giữa biển rộng , cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn .
Theo THÉP MỚI
2. Tìm các từ :
Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi .
Chỉ trạng thái của các sự vật :
+ Dòng thác
+ Lá cờ
2.
Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ : nhìn , nghĩ
của thiếu nhi : thấy
Chỉ trạng thái của các sự vật :
+ Dòng thác : đổ
+ Lá cờ : bay
II - Ghi nhớ :

Động từ là những từ chỉ hoạt động , trạng thái của sự vật .
III - Luyện tập
Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường . Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy :
Các hoạt động ở nhà .
M : quét nhà
Các hoạt động ở trường
M : làm bài
2 . Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau :
Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông .
Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí .
Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt .
Nhà vua : - Để làm gì ?
Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước .
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận .
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi , cành đó liền biến thành vàng . Vua ngắt một quả táo , quả táo cũng thành vàng nốt . Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
2 . Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau :
Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông .
Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí .
Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt .
Nhà vua : - Để làm gì ?
Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước .
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận .
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi , cành đó liền biến thành vàng . Vua ngắt một quả táo , quả táo cũng thành vàng nốt . Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
3. Trò chơi Xem kịch câm : Nói tên các hoạt động , trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ , động tác không lời .