Tuần 9. Động từ

Đăng ngày 11/5/2016 10:23:48 PM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Chia sẽ bởi: Anh Hùynh Thị Phương | Lần tải: 9 | Lần xem: 4 | Page: 10 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt

  • Tuần 9. Động từ - 1
  • Tuần 9. Động từ - 2
  • Tuần 9. Động từ - 3
  • Tuần 9. Động từ - 4
  • Tuần 9. Động từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
Theo Thép Mới
I. Nhận xét :

a, Từ chỉ hoạt động:
- Của anh chiến sĩ:
- Của thiếu nhi:
b, Từ chỉ trạng thái của các sự vật:
- Của dòng thác: - Của lá cờ:
2, Viết lại các từ
nhìn, nghĩ
thấy
đổ
bay
1, Đọc đoạn văn sau:
Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
Theo Thép Mới
I. Nhận xét :

a, Từ chỉ hoạt động:
- Của anh chiến sĩ:
- Của thiếu nhi:
b, Từ chỉ trạng thái của các sự vật:
- Của dòng thác: - Của lá cờ:
2, Viết lại các từ
nhìn, nghĩ
thấy
đổ
bay
1, Đọc đoạn văn sau:
Ghi nhớ:
Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật
1
3
2
4
1
3
2
4
viết bài
đọc sách
nấu cơm
tập thể dục
1
3
2
4
viết bài
đọc sách
nấu cơm
tập thể dục
II- Luyện tập :
1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy :
- Hoạt động ở nhà. M : quét nhà
- Hoạt động ở trường. M: làm bài
2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau :
a, Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua :- Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí .
Yết Kiêu :- Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua : Để làm gì ?
Yết Kiêu : Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước .
b, Thần Đi-ô-ni-dôt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau :
a, Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua :- Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí .
Yết Kiêu :- Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua : Để làm gì ?
Yết Kiêu : Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước .
b, Thần Đi-ô-ni-dôt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
3. Trò chơi “Xem kịch câm”
Để hiểu yêu cầu của bài tập, em hãy xem tranh minh họa, viết đúng tên các hoạt động, trạng thái được các bạn học sinh thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời
cúi
ngủ
Tên hoạt động, trạng thái :

…………………………..
Tên hoạt động, trạng thái :

…………………………..