Tuần 9. Động từ

Đăng ngày 12/8/2015 7:17:09 PM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Chia sẽ bởi: Anh Hùynh Thị Phương | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 7 | Kích thước: 0.55 M | Loại file: ppt

  • Tuần 9. Động từ - 1
  • Tuần 9. Động từ - 2
  • Tuần 9. Động từ - 3
  • Tuần 9. Động từ - 4
  • Tuần 9. Động từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
Theo Thép Mới
2. Tìm hiểu về động từ.
a, Đọc đoạn văn :
- Từ chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ:
+ Của thiếu nhi:
- Từ chỉ trạng thái của sự vật: + Của dòng thác: + Của lá cờ:
b, Tìm các từ
nhìn, nghĩ
thấy
đổ
bay
Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
Ghi nhớ:
3. a,Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường vào vở.
Các hoạt động ở nhà. M : quét nhà
- Các hoạt động ở trường. M: làm bài
b, Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy
c, Đối chiếu kết quả với bạn.
4. Tìm và viết lại các động từ có trong đoạn văn sau :
a, Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua :- Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí .
Yết Kiêu :- Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua : Để làm gì ?
Yết Kiêu : Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước .
b, Thần Đi-ô-ni-dôt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng.Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
5. Trò chơi “Xem kịch câm” : Nói lên các hoạt động , trạng thái được bạn thế hiện bằng cử chỉ, động tác không lời
cúi
ngủ
Cúi
Ngủ