Tuần 9. Động từ

Đăng ngày 2/7/2015 8:57:30 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Chức Nguyễn Văn | Lần tải: 11 | Lần xem: 4 | Page: 13 | Kích thước: 0.63 M | Loại file: ppt

  • Tuần 9. Động từ - 1
  • Tuần 9. Động từ - 2
  • Tuần 9. Động từ - 3
  • Tuần 9. Động từ - 4
  • Tuần 9. Động từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung
LỚP 4A
BÀI GIẢNG MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Kính chào Qúy Thầy Cô
Ngu?i th?c hi?n :B?CH TH? LU�N
1. Em hãy cho biết danh từ là gì? Nêu ví dụ?
Kiểm tra bài cũ:
2. Danh từ được chia làm mấy loại, là những loại nào?
Nêu ví dụ?
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Động từ
Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
Theo Thép Mới
I. Nhận xét:
1. Đọc lại đoạn văn sau:
- Từ chỉ hoạt động:
+ Của anh chiến sĩ:
+ Của thiếu nhi:
- Từ chỉ trạng thái của sự vật:
+ Của dòng thác:
+ Của lá cờ:
nhìn, nghĩ
thấy
đổ
bay
I. Nhận xét:
2. Tìm các từ:
Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
Ghi nhớ:
Bài 1.
Viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy:
II.Luyện tập:
- Các hoạt động ở trường.
M: quét nhà
- Các hoạt động ở nhà.
M: làm bài
Bài 2:
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: - Để làm gì ?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
II.Luyện tập:
b) Thần Đi-ô-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời này sung sướng hơn thế nữa !
Viết các động từ có trong đoạn văn sau vào vở:
Bài 3: Trò chơi: Xem kịch câm
Em hãy đoán các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.
III. Luyện tập
cúi
ngủ
Giờ học hôm nay các con học bài gì ?
Động từ là gì ?
Hãy xác định danh từ, động từ trong câu sau:
- Em bé cười.
DT
ĐT
Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe!