Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 1
Trang 1
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 2
Trang 2
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 3
Trang 3
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 4
Trang 4
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 5
Trang 5
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 6
Trang 6
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 7
Trang 7
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 8
Trang 8
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 9
Trang 9
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 10
Trang 10
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 11
Trang 11
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 12
Trang 12
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 13
Trang 13
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 14
Trang 14
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 15
Trang 15
Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started - 16
Trang 16
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started

Đăng ngày 2/25/2017 5:29:20 PM | Thể loại: N�?M H�?C 2015-2016 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started, N�?M H�?C 2015-2016. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , bài giảng Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started thuộc danh mục N�?M H�?C 2015-2016 được giới thiệu bởi bạn Mai Trương Thị Hoa đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào chủ đề N�?M H�?C 2015-2016 , có 16 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng BIỂU MẪU THỐNG KÊ - CM - TKB THỜI KHÓA BIỂU Cảm ứng từ ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem WELl COME TO OUR CLASS Good Afternoon Everybody Well come to our class Teacher: Nguyen Thi Huong Luu Ve secondary school - Quang xuong district Friday, January 29th 2016 Unit 8:Films Period 70: Lesson 6 Skill 2 * GUESSING GAME Can you guess WHAT KIND OF FILM IS IT? 1, bên cạnh đó Judy fall in love with her ex boyfriend’s dad A romantic comedy * GUESSING GAME Can you guess WHAT KIND OF FILM IS IT? 2, bên cạnh đó Inspector Clueless investigates the death of

https://nslide.com/bai-giang/unit-04-music-and-arts-lesson-1-getting-started.fg6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng N�?M H�?C 2015-2016


WELl COME TO OUR CLASS


Good Afternoon Everybody
Well come to our class
Teacher: Nguyen Thi Huong
Luu Ve secondary school - Quang xuong district


Friday, January 29th 2016
Unit 8:Films

Period 70: Lesson 6
Skill 2
* GUESSING GAME
Can you guess WHAT KIND OF FILM IS IT?
1. Judy fall in love with her ex boyfriend’s dad
A romantic comedy
* GUESSING GAME
Can you guess WHAT KIND OF FILM IS IT?
2. Inspector Clueless investigates the death of a theatrecritic.
A thriller
* GUESSING GAME
Can you guess WHAT KIND OF FILM IS IT?
3. AnEgyptian mummy terrifies staffin the History Museum.
A horror film
Chatting
Look at the film poster below. Work in pairs to talk about the film you would/ wouldn’t like to see?
1
2
3
4
What film would you like to see?
What is it about?
Who does it star?
What do critics say about the film?
When and where does it show ?


Friday, January 29th 2016
Unit 8:Films

Period 70: Lesson 6
Skill 2
Activity 1 : Nick and his father are talking about Tom Hanks a Hollywood film star .Listen to their conversation and correct sthe following statement
Tom Hanks is Nick’s favourite film star

Tom Hanks is a handsome actor .

Tom Hanks has won three Oscars
Tom Haks is Nick’s father’ favourite star
Tom Hanks is not a handsome actor
Tom Hanks has won two Oscar
Activity 2 :Listen again .Answer the questions below
Which Oscar has Tom Hanks won twice?

What do critics say about Tom Hanks ? .

What role does Tom Hanks play in Saving Private?

Why does Nick’ father recommend You’ve Got
Mail to Nick ? s
Which Oscar has Tom Hanks won twice?
He has won the Oscar for best actor twice .
2. What do critics say about Tom Hanks ?
They say he is one of the best actor in Hollywood.
3. What role does Tom Hanks play in Saving Private ?
He play the role of a soldier in Saving Ptivate Ryan
4. Why does Nick’father recommend You’ve Got Mail to Nick ?
Because it is one of the best comedies in the 1990.
Activity 2 :Listen again .Answer the questions below
Which Oscar has Tom Hanks won twice?

What do critics say about Tom Hanks ? .

What role does Tom Hanks play in Saving Private?

Why does Nick’ father recommend You’ve Got
Mail to Nick ?
He has won the Oscar for Best Actor twice
They say, he is one of the best actors in Hollywood
He plays the role of a soldier in Saving Private ryan
Because it is one of the best comedies in the 1990
Writing : Use the outline to write a review of your favourite film
Name of film , type of film and actors or directoe
The plot: What happens in the film ? How is the film ? ( gripping / moving /hilarious) What about the ending ?
Other aspects of the film , the acting ,the music , the special effects , the visuals etc.
Critic’s reviews, your overall opinion
Read again Nick’ blog
Titanic is a romantic film ,which was directed by James Cameron .How ever ,it’s also about a disaster .It tars LeonardoDiCaprio and Kate Winslet.
The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journeyon board the ship .Although they are from different social classes , and Rose is already engaged , they fall in love . The film has a sad ending : the Titanic sinks and more than a thousand people die in the disaster including Jack
Critics say it is a must-see .I agree , because the story is moving and the acting is excellent .The special effects , visuals and music are also incredible .
Titanic is a very sad fil .Nevertheless , many people really love it .Go and see it if you can .

Sponsor Documents