Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách mới)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-11-12 23:26:17 Tác giả Nhơn Trần Thị Hồng loại .ppt kích thước 11.03 M số trang 33
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Welcome to class 6HMatch the words with the correct meaning. 1. tall2. noisy3. big 4. slim 5. cheap 6. modern 7. convenient8. interesting 9. expensive 10. crowded 11. peacefula. rẻb. thanh bìnhc. caod

  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 1
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 2
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 3
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 4
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Welcome to class 6H
Match the words with the correct meaning.
1. tall
2. noisy
3. big
4. slim
5. cheap
6. modern
7. convenient
8. interesting
9. expensive
10. crowded
11. peaceful
a. rẻ
b. thanh bình
c. cao
d. thanh mảnh
e. thuận lợi
f. to, lớn
g. hiện đại
h. ồn ào
i. đông đúc
j. thú vị
k. đắt
MATCHING
1. narrow
2. noisy
3. slim
4. cheap
5. modern
6. convenient
7. interesting
8. expensive
9. crowded
10. peaceful
a. rẻ
b. chật, hẹp
c. đông đúc
d. thuận lợi
e. ồn ào
f. đắt
g. thanh mảnh
h. hiện đại
i. thú vị
j. thanh bình
B
A
Tuesday, November 13th, 2018
UNIT 4:
MY NEIGHBOURHOOD
PERIOD 28
LESSON 3: A CLOSER LOOK 2
I. Comparative adjectives
one
syllable
fast
faster
large
larger
big
bigger
+ er

+ r
+ ...er
two
syllables
noisy
noisier

y  ier
one syllable: tall, large, big,
small, long, short, …
1. Short adjectives:
Ex: Tom is taller than Jim.
= Jim is shorter than Tom.
I. Comparative adjectives
* Structure 1:
S1+ tobe+ adj + er + than +S2
1. Ann is ……………than Laura. (slim)
2. This building is ……………. than that building. (tall)
3. The square in Ha Noi is ……………. than the square in Hoi An. (big)
4. My neighbourhood is …………...….. than your neighbourhood. (noisy)
5. The Green Hotel is …………………. than the Palace Hotel. (cheap)
1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.
slimmer
taller
bigger
noisier
cheaper
II. PRACTICE
Period 28: Unit 4. My neighbourhood.
Lesson 3: A CLOSER LOOK 2
100 m
40 m

1. Ann is …………….. than Laura ( slim)
2. This building is ……………. than that building. (tall)
3. The square in Ha Noi is …………….than the square in Hoi An.(big)
4. My neighbourhood is ………….…than your neighbourhood.(noisy)
5. The Green Hotel is …………..… than the Palace Hotel. (cheap)
slimmer
Exercise 1:
taller
bigger
noisier
cheaper
two
syllables
noisy
noisier
modern
more modern
expensive
more expensive
y  ier

more + adj
three
or more
syllables
more + adj
two or more syllables:
modern, interesting, convenient, expensive, …
2. Long adjectives:
Ex1: The city house is more modern than the country house.
Ex2: The city house is more expensive than the country house.
Structure 2:
S1 + tobe + more + adj + than + S2
That house
modern
This house
This house is more modern than that house
this park
that park
beautiful
This park is more beautiful than that park
Living in a house ……
convenient
Living in a flat
Living in a house is more convenient than living in a flat
Living in a city
Living in the countryside
interesting
Living in a city is more interesting than living in the countryside
Things in this shop
Things in the supermarket
expensive
Things in this shop is more expensive than things in the supermarket
This hous e is ……………………. than that house ( modern)

This park is …………………..… than that park. (beautiful)

Living in a house is ………….…………… than living in a flat. (convenient)

Living in a city is ………………….…….…than living in the countryside. (interesting)

Things in this shop are …………………………than things in the supermarket. (expensive).

Exercise 2:
more modern
more beautiful
more convenient
more interesting
more expensive
Unit 4: MY NEIGHBOuRHOOD
Period 28 - Lesson 3: A CLOSER LOOK 2 (P.41- 42)
I. Comparative adjectives
fast
faster
one
two
three, ...
large
larger
+ er
+ r
noisy
noisier
y => ier
modern
more modern
more + adj
expensive
more expensive
more + adj
Exercise 3: Read and complete Vy’s letter to her friend.
Dear Nick,
How are you?
Ha Noi is beautiful! But it is too busy and polluted for me. I’m at Cua Lo Beach now. I’m having a great time. The weather is (0. hot)   and (1. dry)   than that in Ha Noi. The houses are (2. small) and the buildings are (3.old)    than the buildings in Ha Noi. The streets are (4. wide)   with less traffic. I love the food here. The seafood here is (5.delicious)  and (6.cheap)    than the seafood in Ha Noi.
Well, outside the sun is shining so I`m off to get some fresh air.
See you soon,
Vy
hotter
drier
older/elder
smaller
wider
more delicious
cheaper
Ex: Yen Binh is more crowded than Long Son.
1. crowded,
2. noisy
3. modern

4. peaceful

5. beautiful
Exercise 4 : Write the differences of Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood

Do it at home
Example:
1. A: Is Yen Binh more crowded than Long Son?
B: Yes, it is.
2. A: Is Long Son more modern than Yen Binh?
B: No, it isn’t.
1. Yen Binh / crowded / Long Son?
2. Long Son / modern / Yen Binh?
3. Yen Binh / noisy / Long Son?
4. Long Son / beautiful / Yen Binh?
5. Long Son / peaceful / Yen Binh?
Exercise 6:
Do it at home
Noughts and crosses?
Noughts and crosses?
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 1
Is Ho Chi Minh city is ________than Ha Noi? (big)
biger
bigger
more big
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 2
Is a house in the city ________ than a house in the countryside ? (expensive)
expensive
expensiver
more expensive
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 3
Is a sofa __________than a chair ? (comfortable)
more comfortable
comfortabler
comfortable
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 4
Is Hoi An _________ than Hue? (historic)
historic
more historic
historicer
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 5
Living in a house is_________ than living in a flat. (convenient)
more convenient
convenienter
more convenienter
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 6
The buildings in Hoi An are_________ than the buildings in Ha Noi. (old)
old
more older
older
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 7
The streets in Ha Tinh city are _________ than the streets in Binh Loc. (wide)
wideer
wider
more wide
Key
10s
Noughts and crosses?
Question 8
Key
10s
Are your streets _________ than ours? (narrow)
narrower
are narrower
more narrow
Noughts and crosses?
Question 9
The weather in Cua Lo is_________ than that in Ha Noi. (dry)
more dryer
dryer
drier
Key
10s
Noughts and crosses?
Homework:
1. Review the structures.
2. Redo exercises 4, 5, 6, 7.

Nguồn:Nhơn Trần Thị Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngTHAO_GIANG_LOP_6_UNIT_4_ACLOOSER_LOOK_2.ppt[11.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
13120q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-12 23:26:17
Loại file
ppt
Dung lượng
11.03 M
Trang
33
Lần tải
0
Lần xem
2
bài giảng điện tử Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan