unit 10 part 3

Đăng ngày 3/30/2013 3:05:29 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Vinh Nguyến Sỹ | Lần tải: 14 | Lần xem: 7 | Page: 19 | Kích thước: 14.16 M | Loại file: ppt

  • unit 10 part 3 - 1
  • unit 10 part 3 - 2
  • unit 10 part 3 - 3
  • unit 10 part 3 - 4
  • unit 10 part 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MAI
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ
Môn Tiếng Anh lớp 3
GV: Ph?m H?ng Nhung


GAME
EM TẬP LÀM PHÁT THANH VIÊN THỜI TIẾT
Luật chơi : Mỗi cặp HS chọn 1 phiếu từ gợi ý, sau đó hỏi và trả lời về thời tiết
How’s the weather today ?
It’s sunny in Hanoi
UNIT 10 : THE WEATHER
Lesson 3 : B 123 (Page 98 – 99)
1. Listen and repeat
2. Let’s talk
3. Listen and number
March , 2013
Class 3A
1. Listen and repeat:
* New words:
Unit 10 : The weather – B 123
Let :
Hãy, nào
Play (v) :
chơi
Count (v) :
Đếm
Let’s play : Nào cùng chơi
Let’s count : Hãy đếm nhé
How many :
Bao nhiêu
Cloud-clouds :
Đám mây
Over there :
ở đằng kia
Unit 10 : The weather – B 123
Trò chơi: Ong tìm chữ
Unit 10 : The weather – B 123
1. Listen and repeat:
LiLi : Look ! It’s cloudy today.
Mai : Well, let’s play.
LiLi : Oh, yes. Let’s count the clouds.
How many clouds are there ?
Mai : There are seven.
Nam : No, there are eight. There’s a small cloud over there.
Unit 10 : The weather – B 123
Mẫu câu hỏi và trả lời về số lượng
Form :

Eg : How many clouds are there ?
There are three (clouds
How many + Danh từ số nhiều + are there ?
There are + số từ (+ danh từ số nhiều)
2. Let’s talk
How many _________________are there ?
There’re_____________________________
Clouds
Three clouds
Pens
Four pens
LUCKY FRUITS
2. Look and say
It’s windy
How’s the weather today?
It’s cloudy
How’s the weather today?
It’s rainy
How’s the weather today?
It’s sunny
How’s the weather today?