Unit 13. Hobbies

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 156       6      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:41:34 Tác giả Mười Đặng Thi loại .ppt kích thước 3.52 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UNIT 13:HOBBIESLANGUAGE FOCUS stoppedjumpedsteppedrobbedstabbedgrabbed stops steps maps robs bribesrubsA. Pronunciation/pt/- /bd/ - /ps/ - /bz/Listen and repeat:/pt/ /bd/ /ps/ /bz/1.She was robbed.Practise reading aloud these sentences:3. She’s been to a number of shops and clubs.4. He rubs his hands because he wants to interrupt their talk./d//s//z//z//s/ 2. The boy jumped out into the road and bumped into an old man/t//t/It + is/was + S + that/who + V + …1. Subject focus: (Nhấn mạnh chủ ngữ)Ex

 • Unit 13. Hobbies - 1
 • Unit 13. Hobbies - 2
 • Unit 13. Hobbies - 3
 • Unit 13. Hobbies - 4
 • Unit 13. Hobbies - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UNIT 13:HOBBIES
LANGUAGE FOCUS

stopped
jumped
stepped
robbed
stabbed
grabbed
stops
steps
maps
robs
bribes
rubs
A. Pronunciation
/pt/- /bd/ - /ps/ - /bz/
Listen and repeat:
/pt/ /bd/ /ps/ /bz/
1.She was robbed.
Practise reading aloud these sentences:
3. She’s been to a number of shops and clubs.
4. He rubs his hands because he wants to interrupt their talk.
/d/
/s/
/z/
/z/
/s/
2. The boy jumped out into the road and bumped into an old man
/t/
/t/
It + is/was + S + that/who + V + …
1. Subject focus: (Nhấn mạnh chủ ngữ)
Ex1:
likes playing football.
Tom
→ It is
who/ that
Ex2:
The dog
barked at the stranger
→ It was
that
Ex1: Tom likes playing football.
It is Tom who/ that likes playing football.
Ex 2: The dog barked at the stranger.
 It was the dog that barked at the stranger.
S
Ex1:

Ex2: Nam is reading novel.
 It is novel that Nam is reading.
It+ is/ was+ O + that + S+ V ………..
2. Object focus: (Nhấn mạnh tân ngữ)
the dog
The man hit
in his house
O
 It was
that
Ex1: The man hit the dog in his house.
 It was the dog that the man hit in his house
Ex2: Nam is reading novel.
 It is novel that Nam is reading.
It+ is/was+ adverb + that+ S+ V ……
3. Adverbial focus: (Nhấn mạnh trạng ngữ)
Ex1: She bought him a present at the shop.
 It was at the shop that she bought him a present.
Ex 2: I live near the bank.
 It is near the bank that I live.
1. The boy visited his uncle last month.
2. My mother bought me a present on my birthday.
3. Huong and Sandra sang together at the part
4. The men is learning English.
5. The woman gave him the book.
6. The little boy greeted his grandfather in a strange language
7. She made some cakes for tea.
8. His father repaired the bicycle for him.
9. She presented him a book on his birthday.
Exercise 1: Write the following sentences, using the Subject , Object, Adverbial focus structure:
1. The boy visited his uncle last month.
 It was the boy that (who) visited his uncle last month.
2. My mother bought me a present on my birthday.
 It was my mother that (who) bought me a present on my birthday.
3. Huong and Sandra sang together at the party.
It was Huong and Sandra that (who) sang together at the party.
4. The men is learning English.
- It is English that the men is learning
5. The woman gave him the book.
- It was the book that the woman gave him
6. The little boy greeted his grandfather in a strange language
- It was his grandfather that the boy greeted in a strange language
7. She made some cakes for tea.
 It was for tea that she made some cakes.
8. His father repaired the bicycle for him.
 It was for him that his father repaired the bicycle .
9. She presented him a book on his birthday.
 It was on his birthday that she presented him a book .
Example:

B. Grammar
Cleft sentences
The man hit the dog in his house
It was the man who/ that hit the dog in his house.
It was the dog that the man hit in his house.
It was in his house that the man hit the dog.
(Subject focus)
(Object focus)
(Adverbial focus)
S
V
O
Adv
1. The man is learning English.
A. It is English that the man is learning.
B. It is English the man is learning.
C. It was English that the man is learning
2. The woman gave him the book.
A. It is the book that the woman gave him.
B. It was the book that the woman gave him.
C. It was the book that the woman gave him the book.
3. She sent her friend the postcard.
A. It was the postcard that she sent her friend.
B. It was the postcard she sent her friend.
C. It is the postcard that she sent her friend.
4. Hoa borrowed the book from Long.
A. It was the book that Hoa borrowed the book from Long.
B. It is the book that Hoa borrowed from Long.
C. It was the book that Hoa borrowed from Long.
Exercise 2: Choose the best answer.
Further practice:
Choose the best word or phrase to complete each sentence
It is on New Year’s Day ......................... To children
that we give lucky money B. we give lucky money
C. that gives lucky money D. who gives lucky money
2. It was the girl …………… received a letter from her friend yesterday
A. which B. whom C. who D. whose
3. ……………………… that the dog barked at
A. It is the stranger B. That is the stranger
C. Which is the stranger D. It was the stranger
4. It is my best friend ……………… me a lot when I am in difficulty.
A. Who helps B. Who she helps C. Which helps D. who help
Homework:
Learn the endings “ED” & “ES,S”
Revise the cleft sentence structures
- Do all exercises left in the book.
- Prepare for the next lesson.

Nguồn:Mười Đặng Thi

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 13. Hobbies
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngU13Language_focus.ppt[3.52 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
tcwz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 20:41:34
Loại file
ppt
Dung lượng
3.52 M
Trang
20
Lần tải
156
Lần xem
6
bài giảng điện tử Unit 13. Hobbies

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2016

  Xem: 0

 • Unit 13: Hobbies
  Tiếng Anh 11
  Unit 13: Hobbies

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2011

  Xem: 0

 • unit 13 hobbies
  Tiếng Anh 11
  unit 13 hobbies

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2014

  Xem: 0

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2015

  Xem: 0

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2016

  Xem: 21

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2016

  Xem: 0

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 23

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 13. Hobbies
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 13. Hobbies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2016

  Xem: 0