Unit 19 Lesson 1(3,4) Tieng Anh 3

Đăng ngày 4/16/2013 2:56:01 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Lệ Trương Thị Mỹ | Lần tải: 384 | Lần xem: 14 | Page: 9 | Kích thước: 1.62 M | Loại file: ppt

  • Unit 19 Lesson 1(3,4) Tieng Anh 3 - 1
  • Unit 19 Lesson 1(3,4) Tieng Anh 3 - 2
  • Unit 19 Lesson 1(3,4) Tieng Anh 3 - 3
  • Unit 19 Lesson 1(3,4) Tieng Anh 3 - 4
  • Unit 19 Lesson 1(3,4) Tieng Anh 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Teacher`s name: Truong Thi My Le
QUANG LONG PRIMARY SCHOOL
WELLCOME TO OUR CLASS
Class: 3A
Tuesday, February 16th 2013
Unit 19:
OUR PETS
* Look at the pictures and call out the name of the pets:
- a goldfish
- a rabbit
- a parrot
- a tortoise
- a dog
- a cat
Tuesday, February 16th 2013
Unit 19:
OUR PETS
Lesson 1: 3,4. (P61)
III. TALK:
Tuesday, April 16 th 2013
UNIT 19 :
Our Pets
LESSON 1: 3,4 (P.61)
Let`s talk
2
Let`s talk
CHAIN GAME
IV. LET’S PLAY:
Tuesday, April 16 th 2013
UNIT 19 :
Our Pets
LESSON 1: 3,4 (P.61)
Let`s talk
2
V. Reorder the words:
Tuesday, April 16 th 2013
UNIT 19 :
Our Pets
LESSON 1: 3,4 (P.61)
Let`s talk
2
V. Reorder the words:
HOMEWORK:
-Ghi mỗi từ mới 2 dòng
-Luyện tập mÉu câu, làm bài tập A, B sách bài tập.
Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh !
good bye!
Teacher: Trương Thị Mỹ Lệ
Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!
Chúc các em cham ngoan, học giỏi!