Unit 3. At home

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       22      0
Ngày đăng 2019-01-06 11:29:18 Tác giả Na Nguen Thi loại .pptx kích thước 3.19 M số trang 27
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GOOD AFTERNOONPresent simple tense TensesNear futurePresent progressive tense Simple futureLANGUAGE FOCUS 1I. Present simple tense.Usage: Thì hiện tại đơn dùng diễn tả hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại, diễn tả thói quen, sự thật luôn đúng2. Markersalways usually often sometimes never seldom = rarely every day / morning..3. Form a. Tobe: is / am / are( + ) S + tobe ………( - ) S + tobe + not………( ? ) Tobe + S +………….?b. Ordinary verbs.( + ) S + V / Vs/es… ………( - ) S + don’t / doesn’t + infi …(

 • Unit 3. At home - 1
 • Unit 3. At home - 2
 • Unit 3. At home - 3
 • Unit 3. At home - 4
 • Unit 3. At home - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GOOD AFTERNOON
Present simple tense
Tenses
Near future
Present progressive tense
Simple future

LANGUAGE FOCUS 1
I. Present simple tense.
Usage: Thì hiện tại đơn dùng diễn tả hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại, diễn tả thói quen, sự thật luôn đúng
2. Markers
always
usually
often
sometimes
never
seldom = rarely
every day / morning..
3. Form
a. Tobe: is / am / are
( + ) S + tobe ………
( - ) S + tobe + not………
( ? ) Tobe + S +………….?
b. Ordinary verbs.
( + ) S + V / Vs/es… ………
( - ) S + don’t / doesn’t + infi …
( ? ) Do/ Does + S + infi ……….?
catches
is
lives
are
goes
are
eat
rides

LANGUAGE FOCUS 1
II. Simple future tense
1. Usage: Thì tương lai đơn dùng diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
2. Markers.
tonight
tomorrow
next week/ month / year…
soon
someday
in the future
3. Form
( + ) S + will + infi…..
( - ) S + won’t + infi…..
( ? ) Will + S + infi…..?
Yes, S + will
No, S + won’t
He will do his homework, but he won’t tidy yard.
He will see a movie, but he won’t watch TV.
He won’t meet Minh, but he will write to his
grand mother.

LANGUAGE FOCUS 1
III. Prepositions of place
on
in front of
under
behind
next to
A
B
phía trước
bên dưới
trên
kế bên
phía sau
Matching
in front of the chair
It’s behind the television.
It’s next to the bookshelf.
It’s on the couch.

LANGUAGE FOCUS 1
IV. Comparatives
1. Short adjectives:
Tính từ ngắn là tính từ chỉ có một âm tiết hoặc hai âm tiết nhưng tận cùng phải là y, er , ow, le
S1 + tobe + adj- er + than + S2
Ex 1: Hoa / tall / Mai
→ Hoa is taller than Mai.
Ex 2 : my school / big / yours
→My school is bigger than yours.

LANGUAGE FOCUS 1
2. Long adjectives
Tính từ dài là tính từ có 2 âm tiết trở lên ( trừ những tính từ có tận cùng: y, er, ow,le)
S1 + tobe + more + adj + than + S2
Ex 1: Hoa / beautiful / Mai
Hoa is more beautiful than Mai.
Ex 2: Your bike / expensive / mine
Your bike is more expensive than mine.

LANGUAGE FOCUS 1
V. Superlatives.
1. Short adjective
S + tobe + the + adj- est……..
2. Long adjective
S + tobe + the most + adj……..
Ex: Nam / tall / student in his class.
→Nam is the tallest student in his class.
Ex: Hoa / intelligent / girl.
→Hoa is the most intelligent girl.
* Special case.
good → better → the best
bad → worse → the worst
Exercise 5/ P 39,40
A……………………………………….
And B………………………………………
But C……………………………………….
is the cheapest.
is a cheap toy.
is cheaper.
a,
b,
A……………………………………
And B………………………………
But C……………………………….
is an expensive dress.
is more expensive.
is the most expensive.
A……………………………………
And B………………………………
But C……………………………….
C,
is a good test.
is better.
is the best.
A……………………………………
And B………………………………
But C……………………………….
is a strong boy.
is stronger.
is the strongest.
VI. There is …./ There are……. có.

LANGUAGE FOCUS 1
Dùng để nói lên sự tồn tại của người hay vật ở một nơi nào đó.
Is there + a/ an + N?
Yes, there is.
No, there isn’t.
Ex: Is there a book on the table?
Yes,…………………..
No, ………………..
there is
there isn’t
2. Are there + any + N(pl.n)?
Yes, there are.
No, there aren’t.
Ex: Are there any desks in the room?
Yes, ……………………………..
No,…………………………….
there are
there aren’t
Exercise 7 / P 41
Look at the picture. Complete the sentences
Are
any
Yes
are
Are
any
No
aren’t
Is
a
No
isn’t
Are
any
Yes
are

LANGUAGE FOCUS 1
VII. Question words
what
where
who
why
which
when
how old / many / much / often
Exercise 8 / P 41: Write the questions and the answers
A:…………………………………
B:…………………………………
A:…………………………………
B:…………………………………
A:………………………………….
B:…………………………………

A:…………………………………
B:…………………………………
What’s his name?
His name is Hung
How old is he?
He is twenty – five years old.
What’s his address?
His address is at 34 Nguyen Bieu street.
What is his job?
His job is Office Manager
Name :Le Thi Mai
Age : 12
Address: 20 Tran
Phu street
Job : Student
1. What is her name?
Her name is Mai.
2. How old is she ?
She is twelve years old
3. What’s her address?
Her address is at 20 Tran Phu street.
4. What’s her job?
She is a student.
the best
hotter
the happiest
more expensive
The most comfortable
larger
noisier
the highest
more boring
the youngest
is more expensive than the black car
has a sink, a tub and a shower.
is the tallest person in the group.
the best refrigerator ?
on the street is older than my house.
HOMEWORK

Learn by heart all the structures.
Review from unit 1 to unit 3 to do the first
test.

Nguồn:Na Nguen Thi

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 3. At home
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngUnit 3 At home language focus.pptx[3.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
cq030q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-06 11:29:18
Loại file
pptx
Dung lượng
3.19 M
Trang
27
Lần tải
0
Lần xem
22
bài giảng điện tử Unit 3. At home

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 6
  Unit 3. At home

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 7
  Unit 3. At home

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2015

  Xem: 0

 • Unit 3: At Home
  Tiếng Anh 8
  Unit 3: At Home

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2009

  Xem: 15

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 6
  Unit 3. At home

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 8
  Unit 3. At home

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2015

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 8
  Unit 3. At home

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2016

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 6
  Unit 3. At home

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2017

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 8
  Unit 3. At home

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2017

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 8
  Unit 3. At home

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • Unit 3. At home
  Tiếng Anh 6
  Unit 3. At home

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2015

  Xem: 0