Unit 4. Our past

bài giảng Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 97       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gu2v0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2017 8:45:24 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
3.09 M
Lần xem
0
Lần tải
97
File đã kiểm duyệt an toàn

Wednesday, October 11th, 2017 PERIOD 20: UNIT 4: OUR PAST LESSON 1: GETTING STARTED & LISTEN AND READ I. Getting started: Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the p,xem chi tiết và tải về bài giảng Unit 4. Our past, Bài Giảng Tiếng Anh 8 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 4. Our past, ppt, 25 trang, 3.09 M, Tiếng Anh 8 (Sách cũ) chia sẽ bởi Phương Hoàng Thị đã có 97 download

LINK DOWNLOAD

Unit-4.-Our-past.ppt[3.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Wednesday, October 11th, 2017
PERIOD 20: UNIT 4: OUR PAST
LESSON 1: GETTING STARTED & LISTEN AND READ
I. Getting started:
Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.
Viet Nam 100 years ago
I. Getting started:
The TV
Briefcase
Cassette playe
The mobile phone
The lighting fixture
Modern dress
School uniform
Viet Nam 100 years ago
II. Listen and read:
* Vocabulary:
Grandma = grandmothe
Great-grandma = grandma’s mother :
Great-grandfather: cụ, ông cố
modern equipment:
light (v) – lit – lit:
folktale (n):
tale (n):
traditional (adj):
E.g: Ao dai is a traditional dress of Vietnam
once upon a time:
Cụ, bà cố
thiết bị hiện đại
thắp đèn
chuyện dân gian
truyện, chuyện kể
ngày xửa ngày xưa
truyền thống
* Structure:
Used to (đã từng)
Dùng để diễn tả thói quen trong quá khứ hoặc một điều gì đó chỉ tồn tại trong quá khứ.
E.g: I used to go fishing when I was a kid.
II. Listen and read:
Do you stay with your grandmother?
Do you often talk to your grandmother?
What do you usually talk about when you are with your grandmother?
1. Practice the dialogue with a partner:
Grandma: This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl.
Nga: What was life like then?
Grandma: I didn’t go to school because I had to stay home and help my
mom. I used to look after my younger
others and sisters.
Nga: What did Great-grandma do?
Grandma: She used to cook the meals, clean the house and wash the
clothes.
Nga: That sounds like hard work!
Grandma: It was. And there wasn’t any electricity. Mom had to do
everything without the help of modern equipment.
Nga: What did you do in the evening?
Grandma: After dinner, Mom lit the lamp and Dad used to tell us stories.
Nga: Do you remember any of them?
Grandma: Oh, yes. The best one was The lost shoe. It’s an old folktale.
Nga: Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great.
Grandma: All right. Once a poor farmer ...
1. Practice the dialogue with a partner:
Grandma: This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl.
Nga: What was life like then?
Grandma: I didn’t go to school because I had to stay home and help my
mom. I used to look after my younger
others and sisters.
Nga: What did Great-grandma do?
Grandma: She used to cook the meals, clean the house and wash the
clothes.
Nga: That sounds like hard work!
Grandma: It was. And there wasn’t any electricity. Mom had to do
everything without the help of modern equipment.
Nga: What did you do in the evening?
Grandma: After dinner, Mom lit the lamp and Dad used to tell us stories.
Nga: Do you remember any of them?
Grandma: Oh, yes. The best one was The lost shoe. It’s an old folktale.
Nga: Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great.
Grandma: All right. Once a poor farmer ...
2. Work in groups. Answer the questions:
Where did Nga’s grandmother use to live?
Nga’s grandmother used to live on a farm.
Why didn’t she go to school?
Because she had to stay home and help her mom.
c. What did Nga’s great-grandmother use to do?
She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes.
d. What did Nga’s great-grandmother and great-grandfather do after dinner?
Her great-grandmother lit the lamp and her great – grandfather used to tell them stories.
e. What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation?
She asked her grandmother to tell her the tale The lost shoe.
ANSWERS:
Nga’s grandmother used to live on a farm.
Because she had to stay home and help her mom.
She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes.
Her great-grandmother lit the lamp and her great – grandfather used to.
She asked her grandmother to tell her the tale The lost shoe.
3. Fact or opinion? Check (√) the boxes:
Fact: sự thật
Opinion: Ý kiến cá nhân
Fact là điều đúng sự thật còn opinion để ​​chỉ một niềm tin. 
E.g: We are studying English.
English is very easy.
English is very difficult.
→ Fact
→ Opinion
3. Fact or opinion? Check (√) the boxes:
I used to live on a farm.
There wasn’t any electricity.
Mom had to do everything without the help of modern equipment.
My father used to tell us stories.
The best one was The lost shoe.
Traditional stories are great.


F
O
Consolidation:
Used to
Fact / Opinion
Read the sentences and then rewrite with used to:
He stopped studying hard.
-> He used to study hard.
2. She stopped getting up early.
-> She used to get up early.
3. He started smoking.
-> He didn’t use to smoke.
4. Linh started going out every morning.
-> Linh didn’t use to go out every morning.
Homework
Learn by heart the new words and “used to”.
Do exercises 1, 2 in the workbook.
Prepare next lesson.

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Unit 4. Our past - 1
 • Unit 4. Our past - 2
 • Unit 4. Our past - 3
 • Unit 4. Our past - 4
 • Unit 4. Our past - 5
 • download - 4

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 4. Our past
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

 • Unit 4: Our past
  Tiếng Anh 10

  Unit 4: Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10

 • Unit 4 Our past
  U4 Our past

  Unit 4 Our past

  Bài giảng điện tử U4 Our past

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Welcome to our class English 8 Unit 4: OUR PAST Lesson 3 : Read Look at the pictures of the famous films. Then write the names of films as quickly as you can. You have only 30 seconds , when the time is over you must stop. You will be the winners if you have more names Kim`s Game OVER Good Luck !..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Welcome to our class! Unit 4 : OUR PAST Write How the tiger got his stripes I. New words: - (to) graze: Gặm cỏ - (to) escape: Trốn thoát - (to) tie: Trói, buộc - a servant: Đầy tớ - a master: Người (ông) chủ - straw (n): Rơm rạ - wisdom (n): Trí khôn to graze to tie to escape the master the servant..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Welcome! Our class 8 – Minh Khai Secondary school Teachrer : Nguyen Thi Thuy Ngan Ex1: Jumbled words bamboo hundred - section one What folk tales are these? 1. The Frog Prince What folk tales are these? 2. The shoes seven-mile What folk tales are these? 3. The Snow White seven Dwarfs What folk..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Welcome to our class How to learn English Write the names of the stories you see Write the names of the stories you see Saturday, October 5th, 2014 Lesson 4: Read Unit 4: OUR PAST The lost shoe cruel (adj) tàn nhẫn,độc ác upset (adj) tức giận a prince hoàng tử a fairy bà tiên, ông bụt..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Welcome to our class- Class 8A2 Thursday, October 20th, 2016 Unit 4: OUR PAST Period 24 - Lesson 6: LANGUAGE FOCUS 1.run 2.fly 3.take 4.go 5.have 6.do 7.be 8.ride 9.eat 10.sit 11.come 1. Give the past simple form of each verb:  ran  flew  took  went  had  did  was / were  rode  ate  sat ..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  English 8 Teacher : Bui Van Hung Quynh Minh secondary school Welcome to our class A B G H O L N C D E F I J K M P Q R S T U V W X Z O L K T E L A F Y Hangman Unit 4: OUR PAST Lesson: READ & Listen -The lost shoe- A gold egg The lost shoe Unit 4: OUR PAST Lesson: READ & Listen -The lost shoe- gold..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Teacher: NGO THANH TAN Period 24 – Lesson 4 : WRITE Unit 4 : Our Past Friday, October 21st, 2016 UNIT 4 : OUR PAST Lesson 4 : Writing I. Vocabulary: - graze (v): gặm (cỏ) - master (n): ông chủ -servant (n) : người hầu,đầy tớ -wisdom (n) trí khôn -straw ( n ): rơm , rạ - stripe (n): sọc , vằn - tie..

 • Unit 4. Our past
  Tiếng Anh 8

  Unit 4. Our past

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Welcome to our class FOLKTALES Write the names of the stories you see Friday, October 5th, 2012 Lesson 4: Read Unit 4: OUR PAST "The lost shoe" cruel (adj) tàn nhẫn,độc ác upset (adj) tức giận a prince hoàng tử a fairy bà tiên (to) appear xuất hiện (to) drop đánh rơi, làm rơi Vocabulary..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU