Unit 4. School activities

Đăng ngày 10/13/2017 8:47:21 AM | Thể loại: Let's Learn 5 | Chia sẽ bởi: Trường Nguyễn Văn | Lần tải: 37 | Lần xem: 4 | Page: 21 | Kích thước: 5.04 M | Loại file: ppt
  • Unit 4. School activities - 1
  • Unit 4. School activities - 2
  • Unit 4. School activities - 3
  • Unit 4. School activities - 4
  • Unit 4. School activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Unit 4. School activities, Let's Learn 5. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng bài giảng Unit 4. School activities .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Unit 4. School activities thuộc danh mục Let's Learn 5 được giới thiệu bởi user Trường Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Let's Learn 5 , có 21 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 Let's Learn 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Welcome to Teachers and students An Ha primary school Prepared by: Ha Quang Tuyen Em hãy liệt kê các từ chỉ hoạt động mà em đã học, kế tiếp là Friday,October 19th, 2012, bên cạnh đó Friday,October 19th, 2012, thêm nữa School Activities Unit Four Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3 Friday,October 19th, 2012 School Activities Unit Four Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3 Read a letter: đọc thư Thu: What are you doing, Nam ? Nam: I`m reading a letter from Tony, nói thêm Thu: Who`s he? Nam: He`s my new pen friend , thêm https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.hu2v0q.html

Nội dung

Welcome to Teachers and students
An Ha primary school
Prepared by: Ha Quang TuyenEm hãy liệt kê những từ chỉ hoạt động mà em đã học.
Friday,October 19th, 2012.
Friday,October 19th, 2012.
School Activities
Unit Four
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Friday,October 19th, 2012
School Activities
Unit Four
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Read a letter:
đọc thư
Thu: What are you doing, Nam ?
Nam: I`m reading a letter from Tony.
Thu: Who`s he?
Nam: He`s my new pen friend . He`s English.
Model sentence:
S1: What are you doing?
S2: I`m reading a letter from Tony.
S2: I`m ? V- ing.
S1: What ? are you ? doing?
Để h?i v� tr? l?i v? nh?ng vi?c dang diễn ra ta dùng mẫu câu sau:
( I`m = I am )
Friday,October 19th, 2012
Unit Four
School Activities
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
2. Look and say
read a book:
write a letter: Viết thư
draw a picture: Vẽ tranh
sing a song: Hát một bài hát
Đọc sách
School Activities
Unit Four
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Matching
Read a book
Write a letter
Draw a picture
Sing a song

3
1
2
a
b
c
d
4
2. Look and say
reading a book
writing a letter
drawing a picture
singing a song
What are you doing?
I`m-----------------
School Activities
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Unit Four
What are you doing?
I`m-----------------
3. Let`s talk
Wednesday November 2nd 2011
School Activities
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Unit Four
Long
Trang
Quynh
Hieu
Thuy Linh
Huyen
Duc Anh
Minh
Minh Anh
Do exercises 1, 2, 3 on page 28
in the Workbook
Thank you !
Good bye.