unit 4 school activities

Đăng ngày 10/31/2013 6:29:25 AM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Ánh Lê Thị | Lần tải: 5 | Lần xem: 5 | Page: 15 | Kích thước: 3.55 M | Loại file: ppt
  • unit 4 school activities - 1
  • unit 4 school activities - 2
  • unit 4 school activities - 3
  • unit 4 school activities - 4
  • unit 4 school activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng unit 4 school activities, Lớp 5. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả bài giảng unit 4 school activities .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện unit 4 school activities thuộc danh mục Lớp 5 được chia sẽ bởi thành viên Ánh Lê Thị tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Lớp 5 , có tổng cộng 15 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem ! Teacher: Lê Thị Anh– Cao Dương Primary School Welcome To Our Class reading a book writing a letter drawing a picture singing a song  New words Unit Four: School Activities Sunday, October 20th ,2013 SECTION A1- A2 - A3 Unit Four: School Activities SECTION A1- A2 - A3 Thu : What are you doing, Nam ? Nam: I’m reading a letter from Tony, cho biết thêm Thu: Who’s he? Nam: He’s my new pen friend, nói thêm là He’s English, cho biết thêm Unit Four: School Activities SECTION A1- A2 - A3 2 singing a song writing a letter reading a book drawing https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.nzfhzq.html

Nội dung

!
Teacher: Lê Thị Anh– Cao Dương Primary School
Welcome To Our Class
reading a book
writing a letter
drawing a picture
singing a song
 New words
Unit Four:
School Activities
Sunday, October 20th ,2013
SECTION A1- A2 - A3
Unit Four:
School Activities
SECTION A1- A2 - A3
Thu : What are you doing, Nam ?
Nam: I’m reading a letter from Tony.

Thu: Who’s he?

Nam: He’s my new pen friend. He’s English.
Unit Four:
School Activities
SECTION A1- A2 - A3
2
singing a song
writing a letter
reading a book
drawing a picture
What are you doing ?
I’m ___________
3
playing football
riding a bike
3
What are you doing?
I’m playing football
playing football
3
What are you doing?
I’m riding a bike
riding a bike
The Magic wheel
End
Points
Start
What ……………………
I’m……………………...
- Learn by heart new words and the form
- Prepare unit 4 B1-2-3