unit 4 school activities

Đăng ngày 10/31/2013 6:29:25 AM | Thể loại: Tiếng Anh | Chia sẽ bởi: Ánh Lê Thị | Lần tải: 5 | Lần xem: 5 | Page: 15 | Kích thước: 3.55 M | Loại file: ppt
  • unit 4 school activities - 1
  • unit 4 school activities - 2
  • unit 4 school activities - 3
  • unit 4 school activities - 4
  • unit 4 school activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng unit 4 school activities, Tiếng Anh. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu unit 4 school activities .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng unit 4 school activities thuộc chuyên mục Tiếng Anh được giới thiệu bởi bạn Ánh Lê Thị đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Tiếng Anh , có 15 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ! Teacher: Lê Thị Anh– Cao Dương Primary School Welcome To Our Class reading a book writing a letter drawing a picture singing a song  New words Unit Four: School Activities Sunday, October 20th ,2013 SECTION A1- A2 - A3 Unit Four: School Activities SECTION A1- A2 - A3 Thu : What are you doing, Nam ? Nam: I’m reading a letter from Tony, thêm nữa Thu: Who’s he? Nam: He’s my new pen friend, tiếp theo là He’s English, thêm nữa Unit Four: School Activities SECTION A1- A2 - A3 2 singing a song writing a letter reading a book drawing a picture What are you https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.ozfhzq.html

Nội dung

!
Teacher: Lê Thị Anh– Cao Dương Primary School
Welcome To Our Class
reading a book
writing a letter
drawing a picture
singing a song
 New words
Unit Four:
School Activities
Sunday, October 20th ,2013
SECTION A1- A2 - A3
Unit Four:
School Activities
SECTION A1- A2 - A3
Thu : What are you doing, Nam ?
Nam: I’m reading a letter from Tony.

Thu: Who’s he?

Nam: He’s my new pen friend. He’s English.
Unit Four:
School Activities
SECTION A1- A2 - A3
2
singing a song
writing a letter
reading a book
drawing a picture
What are you doing ?
I’m ___________
3
playing football
riding a bike
3
What are you doing?
I’m playing football
playing football
3
What are you doing?
I’m riding a bike
riding a bike
The Magic wheel
End
Points
Start
What ……………………
I’m……………………...
- Learn by heart new words and the form
- Prepare unit 4 B1-2-3