unit 4 school activities

Đăng ngày 10/26/2012 8:48:07 PM | Thể loại: Let's Learn 5 | Chia sẽ bởi: Tieu Ham | Lần tải: 139 | Lần xem: 1 | Page: 15 | Kích thước: 8.94 M | Loại file: ppt
  • unit 4 school activities - 1
  • unit 4 school activities - 2
  • unit 4 school activities - 3
  • unit 4 school activities - 4
  • unit 4 school activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng unit 4 school activities, Let's Learn 5. . nslide.com chia sẽ đến mọi người thư viện unit 4 school activities .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng unit 4 school activities trong danh mục Let's Learn 5 được chia sẽ bởi thành viên Tieu Ham tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Let's Learn 5 , có 15 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 Let's Learn 5 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Warmly welcome the teachers to our class 1, kế tiếp là What subjects do you have today? 2, bên cạnh đó When do you have English? 3, nói thêm là What do you do during English lessons? Check the old lesson Wednesday, December 8th, 2010 Section A: ( 1,2,3 – P, nói thêm là 66-67) Time : Breakfast : O’clock : Giờ Bữa ăn sáng Giờ đúng I , bên cạnh đó Vocabulary Unit 7: My day 1, tiếp theo là Dialogue Mother: It’s time for breakfast, kế tiếp là Nam: What time is it, Mum? Mother: It’s six o’clock, bên cạnh đó Nam: Thank you, bên cạnh đó II, nói thêm https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.s4qlyq.html

Nội dung

Warmly welcome the teachers to our class
1.What subjects do you have today?
2. When do you have English?
3. What do you do during English lessons?
Check the old lesson
Wednesday, December 8th, 2010
Section A: ( 1,2,3 – P.66-67)
Time :
Breakfast :
O’clock :
Giờ
Bữa ăn sáng
Giờ đúng
I . Vocabulary
Unit 7: My day
1. Dialogue
Mother: It’s time for breakfast.
Nam: What time is it, Mum?
Mother: It’s six o’clock.
Nam: Thank you.
II. Look, listen and repeat
Wednesday, December 8th, 2010
2. Model sentence
What time is it?
It’s six o’clock (6:00)
seven o’clock (7:00)
seven oh five (7:05)
seven fifteen (7:15)
Wednesday, December 8th, 2010
Unit 7: My day
Section A: ( 1,2,3 – P.66-67)
Giờ đúng:
It’s + số giờ + o’clock
Giờ hơn:
It’s + số giờ+ số phút
What time is it?
It’s .
Nine o’clock
Nine fifteen
Nine twenty-five
Nine thirty
III. Look and say
Wednesday, December 8th, 2010
It’s nine o’clock
It’s nine fifteen
It’s nine twenty-five
It’s nine thirty
Work in group of four
- Draw a clock then ask and answer about the time.
IV. Let`s talk
Wednesday, December 8th, 2010
Wednesday, December 8th, 2010
Unit 7: My day
Section A: ( 1,2,3 – P.66-67)
Time: giờ
Breakfast: bữa ăn sáng
O’clock: giờ đúng
2. Model sentence
1. Vocabulary
What time is it?
It’s (six o’clock ).
Thank you for your attention