Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Unit 4: School Activities - 1
 • Unit 4: School Activities - 2
 • Unit 4: School Activities - 3
 • Unit 4: School Activities - 4
 • Unit 4: School Activities - 5
 • Unit 4: School Activities - 6
 • Unit 4: School Activities - 7
 • Unit 4: School Activities - 8
 • Unit 4: School Activities - 9
 • Unit 4: School Activities - 10
 • Unit 4: School Activities - 11
 • Unit 4: School Activities - 12
 • Unit 4: School Activities - 13
 • Unit 4: School Activities - 14
 • Unit 4: School Activities - 15
 • Unit 4: School Activities - 16
 • Unit 4: School Activities - 17
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Unit 4: School Activities

Đăng ngày 12/20/2008 10:50:05 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 2.58 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Unit 4: School Activities, Toán học. . nslide chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Unit 4: School Activities .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Unit 4: School Activities thuộc chuyên mục Toán học được chia sẽ bởi thành viên Minh Hoàng Tuyết đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào danh mục Toán học , có tổng cộng 17 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Toán học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Teacher: Hoang Tuyet Minh Welcom to English lesson In class 5A Mapped dialogue A B What do … Music lesson? sing a song What do … Art lesson? draw a picture What do … Vietnamese lesson? write a letter What do … Science lesson ? learn about animals and plants A: What do you do during Music lesson? B: I sing a song, bên cạnh đó Period 15 Unit 4: School Activities Tuesday, October 28th 2008 English Period 15: Lesson 4: School Activities Thu: What you , Nam? Nam: I’m a letter Tony, nói thêm are doing reading from Period 15: Lesson 4: School Activities Period 15: Lesson 4: School Activities 2,

https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.s6gwtq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Teacher: Hoang Tuyet Minh
Welcom to English lesson In class 5A
Mapped dialogue

A B

What do … Music lesson? sing a song

What do … Art lesson? draw a picture

What do … Vietnamese lesson? write a letter

What do … Science lesson ? learn about animals and plants

A: What do you do during Music lesson?
B: I sing a song.
Period 15
Unit 4: School Activities
Tuesday, October 28th 2008
English
Period 15:
Lesson 4: School Activities
Thu: What you , Nam?
Nam: I’m a letter Tony.

are
doing
reading
from
Period 15:
Lesson 4: School Activities
Period 15:
Lesson 4: School Activities

2. Look and say
A: What are you doing?
B: I’m …………………....................
+ động từ đuôi - ing.
Reading a book
Drawing a picture
Writing a letter
Singing a song
reading a letter.
Period 15:
Lesson 4: School Activities

3. Let’s talk
A: What are you doing?
B: I’m …………………………
động từ đuôi ing.
Reading a book
Riding a bike
Playing football
dancing
Learning English
reading a letter.
Period 15:
Lesson 4: School Activities
Activities happening
Climbing a tree
swimming
Eating a hamburger
Drinking water
Going to school
Brainstorm
Homework
Learn by heart new words, new sentence
Practise speaking
Prepare for section A- 4,5,6,7

Sponsor Documents