Unit 4: School Activities

Đăng ngày 11/3/2013 9:43:45 PM | Thể loại: Let's Learn 5 | Chia sẽ bởi: Tú H� | Lần tải: 232 | Lần xem: 1 | Page: 11 | Kích thước: 2.48 M | Loại file: pptx
  • Unit 4: School Activities - 1
  • Unit 4: School Activities - 2
  • Unit 4: School Activities - 3
  • Unit 4: School Activities - 4
  • Unit 4: School Activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Unit 4: School Activities, Let's Learn 5. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người bài giảng Unit 4: School Activities .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Unit 4: School Activities trong danh mục Let's Learn 5 được chia sẽ bởi thành viên Tú H� đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Let's Learn 5 , có 11 page, thuộc thể loại .pptx, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 Let's Learn 5 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu To our class Teacher: Nguyen Thi Thanh Hoa Duong Quang A primary school Warm up : Monday, November 4th 2013 , bên cạnh đó What are you doing ? I am reading a book Cách hỏi bạn đang làm gì ? Matching b, tiếp theo là Reading a book a, bên cạnh đó Drawing a picrure c, thêm nữa Writing a letter 3, nói thêm 2, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó Section A 4 - 6 Unit 4, cho biết thêm School activities, tiếp theo là Monday,November 4th, 2013 , thêm nữa 4, nói thêm Listen and number 4 1 https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.tushzq.html

Nội dung

To our class
Teacher: Nguyen Thi Thanh Hoa
Duong Quang A primary school
Warm up :
Monday, November 4th 2013 .
What are you doing ?
I am reading a book
Cách hỏi bạn đang làm gì ?
Matching
b. Reading a book
a. Drawing a picrure
c. Writing a letter
3.
2.
1.
Section A 4 - 6
Unit 4. School activities.
Monday,November 4th, 2013 .
4. Listen and number
4
1
2
3
5. Say it right
singing
writing
draw
drink
how
now
Make sentences with the words above
Ex: I’m singing a song.
6. Let’s write
What are you doing now?
I’m __________________.
Reading a book
Drawing a picture
Writing a letter
Singing a song
Home work:
Revision the lesson.
Do execises 3, 4, 5 in unit 4.
Prepare Unit 5.( B1 - 3 ).
Thanks for your attention
Good bye