Unit 5 my school section B1,2,3

Đăng ngày 2/29/2012 8:57:22 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Xuân Vũ Thị | Lần tải: 314 | Lần xem: 6 | Page: 9 | Kích thước: 1.39 M | Loại file: ppt

  • Unit 5 my school section B1,2,3 - 1
  • Unit 5 my school section B1,2,3 - 2
  • Unit 5 my school section B1,2,3 - 3
  • Unit 5 my school section B1,2,3 - 4
  • Unit 5 my school section B1,2,3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

1. school
2. classroom
3. library
A
B
C
Unit Five: My School
Section B:
It’s big.
It’s small.
a.Từ mới
Big : to, lớn
Small: nhỏ, bé
b. Công thức
Giới thiệu trường học của mình sẽ nói:
This is my school.
Giới thiệu tên trường sẽ nói:
It’s + tên trường + School.
Mô tả diện tích của trường sẽ nói:
It’s big.
hoặc It’s small.
1
3
2