Unit 6. Competitions

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14       6      0
Ngày đăng 2016-02-26 20:53:10 Tác giả Mến Bùi Thị Thanh loại .ppt kích thước 3.04 M số trang 22
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Welcome to our class11A3!Teacher: Bui Thi Thanh MenWhat is this?traindresstwentyWhat is this number?treetraintreedresstwentyPeriod 33 : LANGUAGE FOCUSUNIT 6COMPETITIONStraffictwindreadfuldrinktroopsdr

 • Unit 6. Competitions - 1
 • Unit 6. Competitions - 2
 • Unit 6. Competitions - 3
 • Unit 6. Competitions - 4
 • Unit 6. Competitions - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Welcome to our class
11A3!
Teacher: Bui Thi Thanh Men
What is this?
train
dress
twenty
What is this number?
tree
train
tree
dress
twenty


Period 33 : LANGUAGE FOCUS
UNIT 6
COMPETITIONS
traffic
twin
dreadful
drink
troops
drive
dress
trousers
twelve
tropical
twinkle
Pronunciation : / tr / ; / dr / ; / tw /
1. Listen and repeat :

twenty
John always enjoys traveling by train.
Jane’s teeth are troubling her.
George is driving dangerously.
Her new dress is an absolute dream.
She has an amused twinkle in her eyes.
Think twice before doing something.
traveling
troubling
driving
dress
dream.
twinkle
twice
train.
I. Pronunciation : / tr / ; / dr / ; / tw/
2. Practise reading aloud these sentences :
It’s so hot, today. Let’s go to the beach.
He suggested going to the beach.
What did the little boy suggest?
For what did the boy apologise?
 He apologised for being late.
Thank you for helping me build this snowman.
 She thanked him for helping her build that snowman.
For what did she thank the boy?
Reported Speech with Gerund

 He suggested going to the beach.
She thanked him for helping her build that snowman.
 He apologised for being late.
S + V+ prep+V-ing
S + V + V-ing
S + V + O+prep+V-ing
Unit 6: COMPETITIONS –Period 33: LANGUAGE FOCUS
II. Grammar : Reported speech with gerund
* Structures:
1. S + V + (not) + V- ing…
admit V-ing: thừa nhận đã làm gì
deny V-ing: phủ nhận đã làm gì
suggest V-ing: đề nghị làm gì
regret V-ing: hối hận đã làm gì
2. S + V + Preposition (Prep) + (not) + V – ing…
insist on V-ing: khăng khăng đòi làm gì
dream of V-ing: mơ ước được làm gì
look forward to V-ing: mong chờ điều gì
think of V-ing: nghĩ về điều gì
appologise for V-ing: xin lỗi về điều gì
Unit 6: COMPETITIONS –Period 33: LANGUAGE FOCUS
II. Grammar : Reported speech with gerund
* Structures
3. S + V + O + (not) + V-ing …
accuse s.o of V-ing: buộc tội ai về việc gì
blame s.o for V-ing: đổ lỗi cho ai về việc gì
thank s.o for V-ing: cảm ơn ai về việc gì
criticize s.o for V-ing: chỉ trích ai về điều gì
stop s.o from V-ing: ngăn cản ai khỏi việc gì
prevent s.o from V-ing: ngăn cản ai khỏi việc gì
congratulate s.o on V-ing: khen ngợi ai về việc gì
warn s.o against V-ing: khuyến cáo ai đừng làm gì
Unit 6: COMPETITIONS –Period 33: LANGUAGE FOCUS
II. Grammar : Reported speech with gerund
*Structures
1. S + V + (not) + V- ing…
2. S + V + Preposition (Prep) + (not) + V – ing…
3. S + V + O + Preposition (Prep) + (not) + V – ing…
*Use: We use Reported speech with Gerund in order to report appology, thanking or suggestions … (để tường thuật lời xin lỗi, lời cảm ơn hoặc lời đề nghị .... của ai đó).
Note: Change Subject Pronouns, Object pronouns, Possessive adjectives, ... in reported speech.
- First person (I , We) → S
- Second person (You) → O
- Third person (He, She, It, They) → unchanged
Change the verb tense if the introducing verb is in past tense.
Ex: “You didn’t pay attention to what I said,” the teacher said to him.
→ The teacher accused …….. of ………………………… to what she …….........
him
not paying attention
had said
III . EXERCISES :
Exercise 1 : Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the way shown.
 She thanked the man for helping her.
“It was nice of you to help me.
Thank you very much,” she said to the man.
“I hear you passed your exams. Congratulations!” Mary said to us.
1. Mary congratulated ______ on _________________
us passing our exams.
“I’m sorry I didn’t phone you earlier.” Marry said.
2. Mary apologized for ……………………………….
not phoning him/me earlier.
“I’ll drive you to the station. I insist.” Peter said to Linda.
3. Peter insisted on
…………………………………
driving Linda to the station.
“You don’t pay attention to what I said,” the teacher said to the boy.
4. The teacher accused _____ of_____________________________
the boy not paying attention to what she had said.
Exercise 2 : Match a phrase in column A with a phrase in column B
1.John congratulated me

2.He thanked them

3.Mary apologized to me

4.I’m thinking

5.The weather prevented
us
a. about the holidays.

b. for breaking my watch.

c. on passing the exam.

d. from going a camping
trip.

e. for helping him.

Exercise 3 : Choose the best answer to complete these sentences
1. The police prevented us ………………getting into the park.
from B. off C. on D. out of
2. Peter admiited ……………….all the wine in the bottle.
for drinking B. to drinking C. of drinking D. drinking
3. “Don’t cut flowers in the park!” Marry said to me.
Marry wanted me to cut flowers in the park.
B. Marry insisted me on cutting flowers in the park.
C. Marry warned me against cutting flowers in the park.
D. Marry congratulated me on cutting flowers in the park.
4. Tom said: “Let’s go to the cinema.”
A.Tom thanked for going to the cinema.
B.Tom suggested going to the cinema.
C.Tom denied going to the cinema.
D.Tom apologized for going to the cinema.
A
D
C
B
Homework:
-Revise “Directed speech
with Gerund”
-Do exercises again.
-Prepare Test Yourself B.
Thank you for your attention

Nguồn:Mến Bùi Thị Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 6. Competitions
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngUNIT_6__LANGUAGE_FOCUS_HOI_GIANG.ppt[3.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2vvi0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-02-26 20:53:10
Loại file
ppt
Dung lượng
3.04 M
Trang
22
Lần tải
14
Lần xem
6
bài giảng điện tử Unit 6. Competitions

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11
  Unit 6. Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • Unit 6. Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2018

  Xem: 0

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
  Unit 6. Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 0

 • Unit 6: Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 6: Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2008

  Xem: 11288

 • unit 6:Competitions.
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  unit 6:Competitions.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2010

  Xem: 0

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 6. Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 16

 • Unit 6 - Competitions
  Tiếng Anh
  Unit 6 - Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2010

  Xem: 0

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 6. Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 14

 • Unit 6: Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Unit 6: Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 175

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11
  Unit 6. Competitions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0