Unit 6. Competitions

bài giảng Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 161       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
z0yv0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/9/2017 11:14:19 AM
Loại file
pptx
Dung lượng
1.40 M
Lần xem
1
Lần tải
161
File đã kiểm duyệt an toàn

Welcome to class 11A4 UNIT 6 COMPETITIONS E: LANGUAGE FOCUS I. pronunciation /tr/ /dr/ /tw/ Practice reading aloud these sentences 1 John always enjoys travelling by train. 2 Jane’s teeth are troublin,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Unit 6. Competitions, Bài Giảng Tiếng Anh 11 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 6. Competitions, pptx, 25 trang, 1.40 M, Tiếng Anh 11 (Sách cũ) chia sẽ bởi Nhung Nguyễn đã có 161 download

 
LINK DOWNLOAD

Unit-6.-Competitions.pptx[1.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
 • Unit 6. Competitions - 1
 • Unit 6. Competitions - 2
 • Unit 6. Competitions - 3
 • Unit 6. Competitions - 4
 • Unit 6. Competitions - 5
 • download - 4

Welcome to class 11A4
UNIT 6 COMPETITIONS
E: LANGUAGE FOCUS
I. pronunciation
/tr/ /dr/ /tw/
Practice reading aloud these sentences
1 John always enjoys travelling by train.
2 Jane’s teeth are troubling her.
3 George is driving dangerously.
4 Her new dress is an absolute dream.
5 She has an amusing twinkle in her eyes.
6 Think twice before doing something.
II. Reported speech with gerund
1, She thanked him for helping her.
V + O + PREP + V-ING

Thank you
2, She apologized for being late.
V+ PREP+ V-ING
3, He suggested going to the beach.
V+ V-ING
1. V+ O+ PREP+ V-ING.
2. V+ PREP+ V-ING.
3. V+ V-ING
USE: To report apology, accusation, suggestion, admittance, thanks
1 V + O+ PREP+ V-ING
Accuse sb of doing sth
Blame sb for doing sth
Criticize sb for doing sth
Warn sb against doing sth
Warn sb about doing sth
Praise sb for doing sth
Thank sb for doing sth
Prevent sb from doing sth
Stop sb from doing sth
Congratulate sb on doing sth
2. V + PREP +V-ing
Apologize for doing sth
Admit to doing sth
Confess to doing sth
Complain about doing sth
Insist on doing sth
Dream of doing sth
3. V+ V-ing
Deny
Admit
suggest
Change the personal pronouns,
possessive pronouns, possessive adjectives.
1. “Thank you very much for telling me the truth”, he said.
 He thanked me for telling him the truth.
Thank you
2. “It was your fault, you gave us unclear instructions”, he said.
 He blamed me for giving them unclear instructions.
It was your fault
No
3.“You stole my watch”, the man said to the boy.
 The man accused the boy of stealing his watch.
You stole my watch
4. “Well- done Jack, You have passed the final exam”, Mary said.
 Mary congratulated Jack on passing the final exam.
5.“Don’t drive so fast” Jack said to Peter.
 Jack warned Peter from driving so fast.
Don’t drive so fast
Yes
“You mustn’t enter this building”, the man said to Jane.
 The man stopped Jane from entering that building.
6.” I’ll take you home tonight”, my boyfriend said.
 My boyfriend insisted on taking me home that night.
I’ll take you home tonight.
7. “I’m so
y I’m late”, Mary said.
 Mary apologized for being late.
I’M LATE
8. “Why don’t go out for a change ? ”,she said.
 She suggested going out for a change.
9. “ I didn’t study for my exam”, he said.
 He admitted not studying for his exam
I didn’t study for my exam.
10. “I didn’t take your pen”, he said.
 He denied taking my pen.
I didn’t take you pen.

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Unit 6. Competitions - 1
 • Unit 6. Competitions - 2
 • Unit 6. Competitions - 3
 • Unit 6. Competitions - 4
 • Unit 6. Competitions - 5
 • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 6. Competitions
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  WELCOME TO OUR CLASS What is the name of this contest ? Unit 6 Competitions READING Week 12 period 34 Vocabulary: - competition (n) = contest: cuộc thi - annual (adj) = every year: hàng năm -recite (v) kể lại -observe (v) quan sát -apologize + O + for Xin lỗi ai về cái gì My mother awarded me a..

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU