Bài Giảng Lưu Trữ Tạm Thời:Unit 7 Lớp 8 Sách Cũ Read

bài giảng điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
2ftz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-29 09:52:56
Loại file
pptx
Dung lượng
1.85 M
Trang
18
Lần tải
0
Lần xem
4
File đã kiểm duyệt an toàn

We can see a movie at a …………a.supermarketb. movie theatrec. restaurantWe can eat at a…………a. movie theatre b. restaurantc. a & c Children can play at a…………a. Toy storeb. children’s play areac. a & c A

 • Unit 7 lớp 8 sách cũ Read - 1
 • Unit 7 lớp 8 sách cũ Read - 2
 • Unit 7 lớp 8 sách cũ Read - 3
 • Unit 7 lớp 8 sách cũ Read - 4
 • Unit 7 lớp 8 sách cũ Read - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

We can see a movie at a …………
a.supermarket
b. movie theatre
c. restaurant
We can eat at a…………
a. movie theatre
b. restaurant
c. a & c
Children can play at a…………
a. Toy store
b. children’s play area
c. a & c
A very big house which has restaurants, stores, movie theaters….What is it called?

Unit 7 : My neighborhood (read)
I. New words :
shopping mall : (n)
roof : (n)
facility : (n)
discount: (n)
take one`s business :(v)
trung tâm thưuong m?i
lấy đi cơ hội làm ăn của ai
mái che
cơ sở vật chất
Sự gi¶m gi¸
- air-conditioned :
có điều hoà nhiệt độ
(adj)
- product :
( n )
sản phẩm
- comfort(n):
- selection: (n)
sự lựa chọn
- resident(n):
sự thoải mái
cư dân
 Checking: Rub out & Remember:
Shopping mall
roof
facility
convenient
Take one’s business
resident

(n):trung tâm thương mại
(n): mái che
(n): cơ sở vật chất
(a): tiện lợi
(v): lấy đi cơ hội làm ăn
(n): cư dân
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MATCHING
1.Take one’s business
2.Shopping mall
3.Product
4.Discount
5.Air- conditioned
6.Roof
7.Facility
a.Trung tâm thương mại
b. Sự giảm giá
c.Lấy mất cơ hội làm ăn....
d. Cơ sở vật chất
e. Sản phẩm
f. Có điều hòa nhiệt độ
g. Mái che
A
B
Matching

3) comfort
2) air-conditioned
4) selection
5)(to) take one’s business
d) sự thoải mái
a) có điều hoà nhiệt độ
e) sự lựa chọn
b) chiếm khách hàng
1) Shopping mall
c) Khu thương mại
6) resident
f) cư dân
1. Reading the text on page 67 and checking (√ ) Then correcting the false sentences.
F
a) The mall is open six days a week.
b) There are more than 50 stores in the mall.
c) Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.
d) It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.
e) Some of the stores on Tran Phu street may have to close.
T

There are 50 stores in the mall.
The mall is open seven days a week.
Everyone in the neighborhood isn’t pleased about the new mall.
1
b. What facilities are available in the shopping mall ?
c. What do the small store owners think about the new shopping mall?
a. What is special about the shopping mall?
d. What kinds of goods will the stores in the mall offer?
2
3
4
5
6
It`s very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won`t notice the weather.
In the shopping mall, there are 50 air-conditioned specialty stores, 4 movie theaters, 10 restaurants and there is also a children`s play area
They think the new shopping mall will take their business
The stores in the mall will offer a wider selection of products, some kinds of goods are at cheaper prices.
1`
2`
3`
5`
4`
6`
A new....is opening in Nam`s neighborhood today
B. shopping mall
B. shopping mall
D. market
C. restaurant
A. shop
Shopping is very...during the hot and humid weather.
D. convenient
B. cheap
D. convenient
C. tired
A. expensive
The owners of the small stores think the mall will take their...
C. business
B. products
D. goods
C. business
A. money
The stores in the mall will offer a ....of products.
B. wider selection
B. wider selection
D. many selections
C. smaller selection
A. little selection
Store owners have been ....about the new mall for a few months.
A. concerned
B. happy
D. comfortable
C. interested
A. concerned
...will shop in comfort and won`t notice the weather.
C. customers
B. doctors
D. teachers
C. customers
A. workers
Use the words given to complete the gaps.
Today a new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood. All the shops are under one (0)………and very convenient when shopping especially during the hot and (1)………weather.
Some people are not (2)………. about the changes. They think the (3)……….will take their business (4)……….. the mall offers a wider selection of products. Some at cheaper prices.
The store owners have been concerned (5)……..the mall for some months. They have organized a community meeting to (6)……... the situation.
discuss
roof
happy
mall
humid
about
because
Conveniences when buying in a shopping mall
Shopping in comfort
a good selection
Many at cheaper prices
Don`t go far
Weather is no problem
Modern

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 7 lớp 8 sách cũ Read
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngbaigiang read u7 L8.pptx[1.85 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • Unit 7 lớp 8 sách cũ Read
  Lưu trữ tạm thời
  Unit 7 lớp 8 sách cũ Read

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 4

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU