Unit 7. Your house

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-11-24 15:00:31 Tác giả Hương Nguyễn Thị Hoài loại .ppt kích thước 4.44 M số trang 21
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Teacher: Nguyen Thi Hoai HuongLoc hung secondary schoolWarmly welcome all the teachers and students! Guessing game321645bike (n): xe đạpbus (n):motorbike (n): walk (v): car (n):train (n):plane (n): tà

 • Unit 7. Your house - 1
 • Unit 7. Your house - 2
 • Unit 7. Your house - 3
 • Unit 7. Your house - 4
 • Unit 7. Your house - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Teacher: Nguyen Thi Hoai Huong
Loc hung secondary school
Warmly welcome all the teachers and students!

Guessing game
3
2
1
6
4
5
bike (n):
xe đạp
bus (n):
motorbike (n):
walk (v):
car (n):
train (n):
plane (n):
tàu hoả, xe lửa
xe máy
xe buýt
xe hơi, ô tô con
máy bay
đi bộ
New words:
travel (v):
đi…
≈ go

Unit 7: YOUR HOUSE
Period 44: Lesson 4: C1,3. (page 78)
bike
motorbike
plane
car
walk
train
How do you go to school?
I walk to school
Thu
Lien
Hoa
Huong
I go to school by motorbike
I go to school by bike
I go to school by car
Tuan
I go to school by bus
How do you go to school?
=>I go to school by + phương tiện
A1.
How do you go to school?
I walk to school
Thu
Lien
Hoa
Huong
I go to school by motorbike
I go to school by bike
I go to school by car
Tuan
I go to school by bus
How do Lien go to school?
She go to school by bike
She goes to school by motorbike
He goes to school by bus
She goes to school by car
She walks to school
How does she/he/Thu… go to school?
=> she/he goes to school by + phương tiện
How does Lien go to school?
She goes to school by bike
How does Thu go to school?
How does Tuan go to school?
How does Hoa go to school?
How does Huong go to school?
Listen to the song: happy new year
*GRAMMAR
How do you go to school? I go to school by bike.
How do they go to work? They go to work by car.
How do Lan and Nga travel to Ha Noi? They travel by bus.
Lien
How does Lien go to school? She goes to school by bike.
How does your father travel to work? He travels by motorbike.
Hỏi và trả lời về phương tiện đi lại
How do / does + S + go / travel to ... ?
S + go / goes + (to ..)+ by ..
travel / travels
they / go to work
Lan and Nga / travel to Ha Noi
your father / travel to work
Listen to the song: happy new year
Now ask and answer questions about these people.
Practice
Lien
Ex: How does Lien go to school?
She goes by bike.
How does Thu go to school?
She goes by motorbike.
Tuan
How does Tuan go to school?
He goes by bus.
How does Hoa go to school?
She goes by car.
Huong
How does Huong go to school?
She walks. (She goes on foot)
Hoa
By motorbike
By plane
By bus
By bike
By bus
By car
By train
Walks
C3. Listen and write short answer in the table
Example: - How do they travel?
- By bus
By plane
By train
Walks
By bus
By car
By motorbike
By bike
Lucky Numbers!
1
2
3
4
5
6
7
8
start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
How do you go to school?
-I go to school by.../
I walk to school.
start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-How do you go to school?
does he/she…
I go by + phương tiện
she/he goes by + phương tiện
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
How does he go to school?
-He walks to school.
Bắt đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
How do they travel to Ha Noi?
-They travel to Ha Noi by ……...
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
plane
Lucky number
4
How does she go to school?
- She goes to school by bike
start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
6
Lucky number
How do they go to school?
- They go to school by motorbike.
start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
How does Miss Ann
go to work?
Y
n
-She goes to work…..……...
start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-How do you go to school?
does he/she…
I go by + phương tiện
she/he goes by + phương tiện
by train
bike (n):
xe đạp
bus (n):
motorbike (n):
walk (v):
car (n):
train (n):
plane (n):
tàu hoả, xe lửa
xe máy
xe buýt
xe hơi, ô tô con
máy bay
đi bộ
travel (v):
* New words:

Unit 7: YOUR HOUSE
Period 44: Lesson 4: C1,3. (page 78)
đi…
≈ go
-How do you go to school?
does he/she…
I go to school by + phương tiện
she/he goes to school by + phương tiện
*GRAMMAR
(Hỏi và trả lời về phương tiện đến trường )
3.Homework
-prepare for the next lesson C4-6
-Do exercise: 1,2,3 – P70-71
NOUGHTS AND CROSSES
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
1
2
4
5
7
3
6
9
8

Thanks for your attention!

Nguồn:Hương Nguyễn Thị Hoài

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngUnit_7_Your_house_P44.ppt[4.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
p2g80q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-11-24 15:00:31
Loại file
ppt
Dung lượng
4.44 M
Trang
21
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Unit 7. Your house

bài giảng có liên quan

 • Unit 7: Your house
  Unit 7
  Unit 7: Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Unit 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2011

  Xem: 0

 • Unit 7: Your house
  Tiếng Anh 6
  Unit 7: Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2018

  Xem: 0

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2019

  Xem: 0

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2019

  Xem: 0

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2014

  Xem: 0

 • Unit 7: Your house
  Tiếng Anh 6
  Unit 7: Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2017

  Xem: 1

 • Unit 7. Your house
  Tiếng Anh 6
  Unit 7. Your house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0