Unit 8. Country life and city life

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       6      0
Ngày đăng 2017-11-27 12:33:32 Tác giả Linh Đỗ Phương loại .ppt kích thước 7.92 M số trang 29
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

WELCOME TO OUR CLASS!Teacher: Nguyễn Thị Kim Anh 2009 2010 20121.0 m1.1 m1.3 mShe is becoming taller is becomingor She is getting talleris gettingGrammar Form: S + am/ is/ are + V- ing + (o) S + be +

 • Unit 8. Country life and city life - 1
 • Unit 8. Country life and city life - 2
 • Unit 8. Country life and city life - 3
 • Unit 8. Country life and city life - 4
 • Unit 8. Country life and city life - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

WELCOME TO OUR CLASS!
Teacher: Nguyễn Thị Kim Anh
2009
2010
2012
1.0 m
1.1 m
1.3 m
She is becoming taller
is becoming
or She is getting taller
is getting
Grammar
Form: S + am/ is/ are + V- ing + (o)
S + be + getting/ becoming + adj/ adj-er/ more adj.
Use: Used to describe changes with get and become
1. It/get/ expensive
2. The old men/ become/ weak
3. The students/ become/ good
1. It is getting more expensive
2. The old men becoming weaker
3. The students are becoming better
houses
road
traffic
Look at the two pictures and talk about the changes of the town .
life
means of transports
dress

The changes of the town
Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town . The word prompts in the box may help you.

busy tall beautiful modern noisy dirty expensive
Example : The town is becoming busier
Column A Column B.
town tall
houses noisy
traffic dirty
street expensive
people busy
things beautiful
Means of transport modern
* Match column A with column B.
Example : The town is becoming noisier.

5 years ago
now
Unit 8: Lesson 2: Speak and listen.
I . Speak
1b. Talk about the changes of the town.
Town.
Houses.
People
-Means of transport.
Street.
Things.
busy tall beautiful modern noisy dirty expensive
is getting
7
2. Talk about changes in your hometown.
1
Houses/ tall
2
Means of transport / mordern
3
The town/ dirty
4
The traffic/ busy
5
The air/ polluted
7
2. Talk about changes in your hometown.
Fill in the missing words.
LISTEN
Aunt Hang
Lan
1. Aunt Hang is phoning Lan from Ha Noi
2. Aunt Hang and Uncle Chi are going to visit Lan
next week
3. She is arriving in Ha Noi on Thursday
in the early morning
4. She wants to speak to Lan’s mother
T
F
F
T
F
T
F
T
F
T
T
F
Hue
late afternoon
II. Listen
Lan: Hello.
Aunt Hang: Hello. Is (1)________Lan?
Lan Yes. Who is (2)________?
Aunt Hang: (3)______Aunt Hang. How are you?
Lan: I`m fine.(4)________are you phoning(5)________?
Aunt Hang: Hue. I`m calling to tell you Uncle Chi and I are (6)________to
visit you next (7)________.
Lan: Great! When are you (8)________?
Aunt Hang: On (9)________. We`re arriving in Ha Noi in the (10)________
(11) ________
Lan: OK. Do you want to (12)________to(13)________mom?
Aunt Hang: Yes, please.
Lan: Hold on a moment and I`ll (14)________her.
that
this
It`s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
1.Listen and fill in the missing words.
Unit 8: Lesson 2: Speak and listen.
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Lucky Numbers
Unit 8: Lesson 2: Speak and listen.
III. Homework.
Write 5 sentences about the changes of your town.
Do exercise 5 / page 51- workbook.
Prepare : Unit 8 - Read
Ex 5/ 51: Complete the sentences about the world today using comparative
sentences with GET or BECOME.
a. Computers ---------------------------------------in our lives. (important)
are getting more important
Thank you for your attendance!
Lucky Number
Back
Lucky Number
Back
Lucky Number
Back

Answer key: Aunt Hang is calling
Back
Who is calling to Lan?
Answer the question :
Where is Aunt Hang phoning from?
Answer key: She is phoning from Hue
Back
Answer the question :
Aunt Hang and uncle Chi are arriving
in Ha Noi on............
Answer key: Thursday
Back
Complete the sentence :
Does aunt Hang want to speak to Lan`s
mom?
Answer key: Yes, she does
Back
Answer the question :
Translate into Vietnamese:

"Uncle Chi and I are coming to visit you next
week"
Back

Nguồn:Linh Đỗ Phương

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 8. Country life and city life
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngunit_8__Speak__Listen.ppt[7.92 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
0wcx0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-27 12:33:32
Loại file
ppt
Dung lượng
7.92 M
Trang
29
Lần tải
6
Lần xem
6
bài giảng điện tử Unit 8. Country life and city life

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Anh 8 -Unit 8 - Country life and city life
  Tiếng Anh
  Anh 8 -Unit 8 - Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2008

  Xem: 1

 • Anh 8 Unit 8 Country life and city life
  Khối 8
  Anh 8 Unit 8 Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khối 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2012

  Xem: 1

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2015

  Xem: 0

 • Unit 8 Period 44 Country life and City life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8 Period 44 Country life and City life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2010

  Xem: 22

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 0

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 1

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2017

  Xem: 0

 • Unit 8. Country life and city life
  Tiếng Anh 8
  Unit 8. Country life and city life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 0