Unit 8. Country life and city life

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2015-11-12 16:31:04 Tác giả Hảo Phạm Bá loại .ppt kích thước 30.76 M số trang 27
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

WELCOME TO CLASS 8A4!Teacher: Phuong Thi My LienMany years agoNowHA NOI CAPITALMany years agoNowLANG SON CITYMany years agoNowDONG DANG TOWN, CAO LOC DISTRICT 3 years ago 2 years agoNow5 years agoNowABSPEAK1. Work with a partner. Look at the two pictures…housesroadsthingsmeans of transportstown The changes of the town streets5 years agoNowABbusytallbeautiful modernnoisydirtyexpensiveSPEAK1. Work with a partner. Look at the two pictures…housesroadsthingsmeans of transportstown The changes of the

  • Unit 8. Country life and city life - 1
  • Unit 8. Country life and city life - 2
  • Unit 8. Country life and city life - 3
  • Unit 8. Country life and city life - 4
  • Unit 8. Country life and city life - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

WELCOME TO CLASS 8A4!
Teacher: Phuong Thi My Lien
Many years ago
Now
HA NOI CAPITAL
Many years ago
Now
LANG SON CITY
Many years ago
Now
DONG DANG TOWN, CAO LOC DISTRICT
3 years ago
2 years ago
Now
5 years ago
Now
A
B
SPEAK
1. Work with a partner. Look at the two pictures…
houses
roads
things
means of transports
town

The changes of the town
streets
5 years ago
Now
A
B
busy
tall
beautiful
modern
noisy
dirty
expensive
SPEAK
1. Work with a partner. Look at the two pictures…
houses
roads
things
means of transports
town

The changes of the town
streets
busy
tall
beautiful
modern
noisy
dirty
expensive
Look at the two pictures and talk about the changes of the town.
Example: The town is becoming busier.
getting
S + be + getting/ becoming + Comparative Adj/ Adj
To talk about the changes.
Form:
* Short Adjectives:
taller
busy 
noisier
noisy
bigger
dirty 
tall 
busier
big 
SHORT ADJ + ER
* Long Adjectives:
beautiful 
more beautiful
expensive 
more expensive
comfortable 
more modern
MORE + LONG ADJ
dirtier
modern 
more comfortable
houses
roads
things
means of transports
town

The changes of the town
streets
busy
tall
beautiful
modern
noisy
dirty
expensive
Look at the two pictures and talk about the changes of the town.
- The town is becoming/ getting busier.

Form: S + be + getting/ becoming + Comparative Adj/ Adj
5 years ago
Now
- The houses are becoming/ getting taller.
- Means of transports are becoming/ getting more modern.
- Streets are becoming/ getting noisier and dirtier.
- Roads are becoming/ getting more beautiful.
- Life is becoming/ getting more expensive.
- The town is becoming/ getting busier.

Form: S + be + getting/ becoming + Comparative Adj/ Adj
- The houses are becoming/ getting taller.
- Means of transports are becoming/ getting more modern.
- Streets are becoming/ getting noisier and dirtier.
- Roads are becoming/ getting more beautiful.
- Things are becoming/ getting more expensive.
2. Work with a partner. Talk about changes in your hometown.
SPEAK
1. Work with a partner. Look at the two pictures…
CAO LOC TOWN
About 10 years ago
Now
Many years ago
Now
DONG DANG TOWN
Many years ago
Now
LANG SON CITY
CAO LOC TOWN JUNIOER HIGH SCHOOL
Some years ago
Now
Fill in the missing words.
LISTEN
Aunt Hang
Lan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(6)
(14)
that
this
It`s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
* Choose the best answer:


1. Aunt Hang is phoning Lan from …
a. Da Nang b. Ha Noi c. Hue
2. She is coming to visit Lan …
a. next Monday b. next week c. next year
3. Cao Loc Town is …. more beautiful.
a. doing b. becoming c. living
4. Houses are getting ….
a. taller b. the tallest c. more tall
5. Students in class 8A4 …… becoming better.
a. am b. is c. are

Homework
- Make 3 sentences to talk about the changes of your hometown.
- Practise the dialogue.
- Prepare unit 8- lesson 3: Read
Listen
Lan: Hello.
Aunt Hang: Hello. Is (1)________Lan?
Lan: Yes. Who is (2)________?
Aunt Hang: (3)______Aunt Hang. How are you?
Lan: I`m fine.(4)________are you phoning(5)________?
Aunt Hang: Hue. I`m calling to tell you Uncle Chi and I are (6)________to
visit you next (7)________.
Lan: Great! When are you (8)________?
Aunt Hang: On (9)________. We`re arriving in Ha Noi in the (10)_______
(11) ________
Lan: OK. Do you want to (12)________to (13)________mom?
Aunt Hang: Yes, please.
Lan: Hold on a moment and I`ll (14)________her.
that
this
It`s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
Listen and fill in the missing words.
Many years ago
Now
KY LUA BRIDGE
Many years ago
Now
DONG DANG RAILWAY STATION
1950
2014
KY LUA MARKET
0

Thank you for your attendance and goodbye!
Educational facilities becoming more modern.
Teaching and learning equipments getting
are
Educational facilities
Teaching and learning equipments
modern

Nguồn:Hảo Phạm Bá

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 8. Country life and city life
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngUnit_8_Country_life_and_city_life_P48Speak_and_Listen.ppt[30.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dumf0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-11-12 16:31:04
Loại file
ppt
Dung lượng
30.76 M
Trang
27
Lần tải
0
Lần xem
6
bài giảng điện tử Unit 8. Country life and city life

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan