Unit 8 ( Thao Giảng)

bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 484       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
1wh0uq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/7/2009 7:48:02 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
3.60 M
Lần xem
1
Lần tải
484
File đã kiểm duyệt an toàn

WELCOME TO OUR CLASS ! Revision: Crossword 1 2 3 4 5 6 ? ? ? ? ? ? What are they? Who are they? What helps you use Internet? Revision: Crossword What is the name of the planet where we are living on? ,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Unit 8 ( Thao Giảng), Bài Giảng Tiếng Anh 12 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 8 ( Thao Giảng), ppt, 37 trang, 3.60 M, Tiếng Anh 12 (Sách cũ) chia sẽ bởi Tâm Mai Đức đã có 484 download

 
LINK DOWNLOAD

Unit-8-Thao-Giang.ppt[3.60 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

WELCOME
TO OUR CLASS !
Revision: Crossword
1
2
3
4
5
6
?
?
?
?
?
?
What are they?
Who are they?
What helps you use Internet?
Revision: Crossword
What is the name of the planet where we are living on?
Life in the future
Period 1 - Reading
Unit 8
Pre-reading


Pre-reading


Pre-readimg


I. Pre-reading
List three things that might happen in the future.
Do you think our life will be better?
Why? Why not?
Pre-reading
Pre-reading
New words
lạc quan
i quan
Optimistic [ɔpti`mistik]: (a)
Pessimistic [,pesi`mistik]: (a)
New words
Te
orist
New words
Wipe [waip]: (v)
xoá sạch (quét sạch)
Optimistic [ɔpti`mistik]: (a)
Pessimistic [,pesi`mistik]: (a)
Telecommunication [,telikə,mju:ni`kei∫n]: (n)
Contribute [kən`tribju:t]: (v) to
To better [`betə]: (v)
Te
orist [`terərist]: (n)
lạc quan
i quan
khủng bố
làm cho tốt hơn
viễn thông
đóng góp cho
micro technology (n) [`maikrə] [tek`nɔlədʒi]
công nghệ vi mô
Corporation (n) [,kɔ:pə`rei∫n]:
tập đoàn, công ty
Labour-saving devices
New words
Wipe [waip]: (v)
xoá sạch (quét sạch)
Optimistic [ɔpti`mistik]: (a)
Pessimistic [,pesi`mistik]: (a)
Telecommunication [,telikə,mju:ni`kei∫n]: (n)
Contribute to [kən`tribju:t]: (v)
To better [`betə]: (v)
Te
orist [`terərist]: (n)
lạc quan
i quan
khủng bố
làm cho tốt hơn
viễn thông
đóng góp cho
micro technology (n) [`maikrə] [tek`nɔlədʒi]
công nghệ vi mô
thiết bị tiết kiệm sức lao động
Corporation (n) [,kɔ:pə`rei∫n]:
tập đoàn, công ty
Labour-saving devices [`leibə,seiviη] [di`vais]:
Matching exercises
Checking new words
II. While reading
Finding out words or phrases
People who always expect bad things to happen
People who always expect good things to happen
A period when there`s a little economic activity and many people are poor or without jobs
The use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act
Be destroyed or removed completely
Spacecraft designed to be use for travelling between the earth and a space station
Task 1
Finding out words or phrases
People who always expect bad things to happen
People who always expect good things to happen
A period when there`s a little economic activity and many people are poor or without jobs
The use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act
Be destroyed or removed completely
Spacecraft designed to be use for travelling between the earth and a space station
Task 1
- pessimists
- optimists
- economic depression
- te
orism
- be wiped out
- space-shuttle
Answering questions
What will happen in an economic depression?
Why, according to pessimists, will the security of the earth be
threatened?
3. What will life be like in the future, according to optimists?
What are the most important factors that will
ings about
dramatic changes in different aspects of our lives?
Task 2


Answering questions
What will happen in an economic depression? (P.2 -L.3)
Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened? (P.2 - L.4+5)
What will life be like in the future, according to optimists? (P.2 - L.7-10)
4. What are the most important factors that will
ings about dramatic changes in different aspects of our lives? (P. 3 - L.2)
Task 2
Task 2
1
2
4
3
6
5
Lucky number game
Task 2
What will happen in an economic depression?
Lucky number game
Many large corporations will be wiped out
and millions of jobs will be lost.
2. Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened?
Task 2
Lucky number game
The security of the earth will be threatened by te
orism as te
orist groups will become more powerful and more dangerous.
Task 2
Lucky number game
10
3. What will life be like in the future, according to optimists?

Task 2
Lucky number game
People will be living in much cleaner environment,
eathing fresher air and eating healthier foods. They will also be better looked after by a modern medical system. Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of labor-saving devices.
4. What are the most important factors that will
ings about dramatic changes in different aspects of our lives?
Task 2
Lucky number game
They are developments in micro technology - computers and telecommunication.
Task 2
Lucky number game
10
Collecting information:
III. Post reading
IV: Homework
IV: Homework
Thank you
for attending our class today!
Have a good health
and success!

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 8 ( Thao Giảng)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU