Unit 9. At home and away

Đăng ngày 12/5/2014 10:15:08 AM | Thể loại: Tiếng Anh 7 | Chia sẽ bởi: Oanh Đặng Thị Kim | Lần tải: 83 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.80 M | Loại file: ppt

  • Unit 9. At home and away - 1
  • download - 0
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

English 7_Unit 9_At home and away_A1 - A4
aquarium
gift
dolphin
exit
Khi trình chiếu, các bạn bấm vào biểu tượng “play” phía trươc mỗi tư để máy đọc mẫu theo giọng bản ngữ. (Các bạn có thể copy, paste hoăc delete các từ vưng và nút “play” từ file Powerpoint này sang file Powerpoint khác để có 1 slide dạy từ vưng như ý).
rent
improve
Các bạn có thể download slide này (file powerpoint có thể chỉnh sửa được) và các slide từ vựng khác tại http://prettyguy.violet.vn (tại thư mục vocabulary teaching).
viện Hải dương học
quà, quà tặng
cá heo
lối ra, lối thoát