UNIT 9: AT HOME AND AWAY bài giảng Tiếng Anh 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 430       735      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0yj4zq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/26/2008 9:41:03 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
735
Lần tải
430

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

UNIT-9-AT-HOME-AND-AWAY.ppt[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
VANDON JUNIOR HIGH SCHOOL
Teacher: Đặng Thị Mỹ Dung
English7
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
LANGUAGE FOCUS 3
1.How much is it ?
2. Prepositions.
3. Past simple tense.
4. Simple tenses
5. More , less , and fewer.
1. HOW MUCH IS IT ?
Structure:
How much +be +noun/ pronoun?
OR:
How much + do + noun/pronoun + cost?
. Now make similar dialogues
LAN: How much is the green dress?
ASSISTANT: It’s 30,000 dong
LAN: And what about the violet dress?
ASSISTANT: It’s 35,000 dong
2. PREPOSITIONS
A. Write the locations of the stores:
1. The shoe store is on Hai Bà Trưng Street.
It`s the clothing store to the left.
2. The bookstore is on Hue Street. It`s the restaurant and the minimart.
3. The restaurant is on Hue Street. It`s next to the bookstore .
4. The minimart is on Hue Street. It`s next to the bookstore .
5. The hairdresser`s is on Tay Ho Street.
It`s the li
ary.
next to/ nea
etween
To the left
To the right
next to
B. Ask and answer the questions with a partner, using "HOW FAR"
- HOW FAR.
How far is it from... to ...?
It`s ....
Example:
-How far is it from the clothing store to the book store ?
-It`s 450 meters.
3. Past simple tense
Past simple tense:
SUBJECT + V2 / Ved
A.Write the past form of the ve
in the table:
uy
help
emembe
take
send
think
talk
ought
helped
emembered
took
sent
thought
talked
B.Complete the sentence, using the words in the box:
1.I ........ Volleyball last week.
2.Yesterday, I......... To my grandmother.
3.Last December, Mom ....... Me a new bike.
4.Dad ....... In Hue a few years ago.
5.I ....... a letter to my pen pal last month.
played
visited
ought
worked
sent
4. SIMPLE TENSES
Look at Nga`s diary and complete the dialogue:
Nga: Every day I clean my room, .............
. and .................
Minh: What did you do yesterday?
Nga: I .............. , ................ ,
................ , ................. ,
......................, and .....................
Minh: How about tomo
ow?
Nga: I .................... , .............. ,
............... , ................ ,
...................... , and ................. .
help my Mom
uy new shoes
study English
cleaned my room
helped my Mom
studied English
watched TV
played volley ball
Stayed at Hoa’s house
will study English
clean room
help my Mom
see a movie
visit my grandmothe
MORE ,LESS , AND FEWER
MORE / FEWER + COUNTABLE NOUN
LESS + UNCOUNTABLE NOUN
EX:
1.Before there were 4 bananas . Now there are ...
..... bananas ( 2 )
2.Before there were 500 ml of orange juice . Now there is ..... orange juice ( 1000 ml )
3.Before there was a lot of milk (600 ml ). Now there is .... milk (200 ml )
HOMEWORK
Make 5 sentences with I
egular ve
s (past tense).
Answer the question: " What did you do last Sunday?"
Prepare Unit 10 ( A1 )
THANK YOU FOR
YOUR ATTENDANCE
GOOD BYE
SEE YOU AGAIN
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • UNIT 9: AT HOME AND AWAY - 1
  • UNIT 9: AT HOME AND AWAY - 2
  • UNIT 9: AT HOME AND AWAY - 3
  • UNIT 9: AT HOME AND AWAY - 4
  • UNIT 9: AT HOME AND AWAY - 5
  • download - 4

 

Nguồn: