Unit 9. At home and away bài giảng Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6fcw0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/24/2017 9:19:49 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
1.97 M
Lần xem
1
Lần tải
4

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Unit-9.-At-home-and-away.ppt[1.97 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
To teacher our class
Class 7A 2
B3,4
Friday, January 16th 2015
Unit 9 :
AT HOME AND AWAY
Period 62: B3 - 4
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
* Vocabulary:
(to) sew (v)
: may vá
: máy khâu
: sở thích riêng
: tấm đệm gối
(a) cushion (n)
(a) ho
y (n)
(a) sewing machine(n)
(to) try sth on (v)
: (mặc, di, dội) thử cái gỡ
(to) fit->fitted (v)
: v?a, h?p (kích c?)
B3: Read then answe
(a) ho
y (n)
(a) sewing machine(n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answe
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
* Model sentences
Hoa learnt how to use a sewing machine.
Learn how to do smt
Learn how to do smt
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
1. Hoa learned to use a compute
2. First, she made a skirt
3. Next, she made a cushion
F
F
F
sewing machine
cushion
skirt
4. Her neighbor helped he
T
(a) ho
y (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answe
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
True/False statements
True/False statements
Learn how to do smt
* Model sentences
Game
Lucky Numbe
2
5
8
1
3
4
6
7
9
Answer the questions:
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
(a) ho
y (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answe
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
* True/False statements
* Answer the questions
What did Hoa learn to use ?
She learned how to use a sewing machine
)What did she make first ?
She made the cushion for her armchai
c)What color was it ?
It was blue and white
d)What did she make next ?
Hoa made the skirt
e)What color was it ?
It was green with flower on it
f) How did it looked ?
It looked very pretty
Hoa (1)………..........her neighbor make her dress.
First, she (.2.).....................some material.
Then, she (.3)...................the dress out.
Next, she (..4)...............a sewing machine to sew the dress.
Hoa (5)............that sewing (7)……...a useful ho
y.
She (8)…….....a cushion and a dress.The cushion ………...(9)..fine, but the dress ..............(10).
Then, her neighbor (11)………...her, so finally it (12)………...... her
(watch )
(buy )
(cut)
(use)
(decide)(be)
(make)
(be)(be+ not)
(help (fit)
B4.Write. Put the ve
s in
ackets in the simple past tense.
watched
ought
cut
used
decided
was
made
was
wasn’t
helped
fitted
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
1) She/ decide/ learn/ how/ to sew.
2) She/ buy/ material.
3) First/ Hoa/ make/ cushion/ her armchai
5) Hoa/ try/ on./ It/ too big.
IV - Retell how Hoa did the sewing work, basing on the pictures and word cues.
Unit 9:At home and away - Section:5 B3, 4
1) She decided to learn how to sew.
2) She bought some material.
5) Hoa tried it on. It was too big.
3) First, Hoa made a cushion for her arm chair.
Make sentences using the cues given.
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
(a) ho
y (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answe
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
True/False statements
Answer the questions
Model sentences
Learn how to do smt
B4. Write
Thanks for your attendance
Goodbye
LUCKY
NUMBER
LUCKY

NUMBER
LUCKY
NUMBER
Answer the questions:
What did she make next ?
She made a skirt
Answer the questions:
What did she make first ?
She made a cushion
What did Hoa learn to use?
Answer the questions:
She learnt to use a sewing machine
Answer the questions:
What color was it ?
It was blue and white
Answer the questions:
What color was it ?
It was green with white flowers on it
How did the skirt look?
Answer the questions:
It looked pretty.
Answer the questions:
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
(a) ho
y (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answe
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
* True/False statements
* Answer the questions
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Unit 9. At home and away - 1
  • Unit 9. At home and away - 2
  • Unit 9. At home and away - 3
  • Unit 9. At home and away - 4
  • Unit 9. At home and away - 5
  • download - 4

 

Nguồn: