Unit 9. At home and away

bài giảng điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 37       8      0
Ngày đăng 2017-12-11 19:46:26 Tác giả Dương Nguyễn Thùy loại .ppt kích thước 1.53 M số trang 19
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1Warmly welcome teachersDONG TAM SECOND SCHOOLTEACHER: NGUYEN THUY DUONGI LIVE IN HO CHI MINH CITY Was/WereWentDidSawHadBoughtMadeGaveTaughtTookGive the past form of these verbsPeriod 58: Unit 9: At home and awayLesson 4: B1-2 (P.92-93)Hairdresser (n)- Thợ uốn / cắt tóc VocabularyDressmaker (n)- Thợ may quần áoVocabularyClever (adj)Khéo léo @. VocabularyMaterial (n)- Vải, chất liệuVocabularyHairdresser (n)- thợ uốn / cắt tócDressmaker (n) - thợ mayquần áoClever (adj)- Khéo léoMaterial (n)- Vải,

 • Unit 9. At home and away - 1
 • Unit 9. At home and away - 2
 • Unit 9. At home and away - 3
 • Unit 9. At home and away - 4
 • Unit 9. At home and away - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
Warmly welcome teachers
DONG TAM SECOND SCHOOL
TEACHER: NGUYEN THUY DUONG
I LIVE IN HO CHI MINH CITY

Was/Were
Went
Did
Saw
Had
Bought
Made
Gave
Taught
Took
Give the past form of these verbs
Period 58:
Unit 9: At home and away
Lesson 4: B1-2 (P.92-93)
Hairdresser (n)
- Thợ uốn / cắt tóc
Vocabulary
Dressmaker (n)
- Thợ may quần áo
Vocabulary
Clever (adj)
Khéo léo
@. Vocabulary
Material (n)
- Vải, chất liệu
Vocabulary
Hairdresser (n)
- thợ uốn / cắt tóc
Dressmaker (n)
- thợ mayquần áo
Clever (adj)
- Khéo léo
Material (n)
- Vải, chất liệu
Pre - questions.
a)What does Hoa`s aunt do?
b)What does Mrs. Mai do?
1. LISTEN. THEN PRACTICE WITH A PARTNER
Now answer.
a)What does Hoa`s aunt do?
? She is a hairdresser.
b)What does Mrs. Mai do?
? She is a dressmaker.
* c) What do you do?
* ? I am a student.

Complete the grid
2. ANSWER.
Use:
Yes, he/she did
No, he/she didn’t
a. Did Hoa buy the dress?
b. Did her aunt make Hoa’s dress?
c. Did her aunt cut Hoa’s hair?
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………….
No, she didn’t
No, she didn’t
Yes, she did
MODEL SENTENCES
Yes –no question:
- Did + S + Verb + O ?
Answer:
- Yes, S + did
- No, S + didn’t
or:
Did you watch TV last night?
Answer the question.
No, I didn’t
Yes, she did
Did Hoa do her homework yesterday?
Answer the question.
* Supply the correct form of the verb
I ( not play) ….………… soccer yesterday.
didn’t play
1) Did you play volleyball yesterday?
2) Did you cook dinner last Sunday?
3) Did you go the library yesterday?
Homework
- Learn by heart the new words, grammar.
- Reread the dialogue at home.
- Prepare: unit 9(cont): lesson 5: B3, 4

Nguồn:Dương Nguyễn Thùy

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Unit 9. At home and away
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngUnit_9_At_home_and_away.ppt[1.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dtqx0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 19:46:26
Loại file
ppt
Dung lượng
1.53 M
Trang
19
Lần tải
37
Lần xem
8
bài giảng điện tử Unit 9. At home and away

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2016

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2016

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2016

  Xem: 3

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2015

  Xem: 3

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2019

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2014

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2014

  Xem: 0

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Unit 9. At home and away

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 13