Unit 9: At home and away

bài giảng Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 360       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gk6rtq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/18/2008 5:02:43 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
360
File đã kiểm duyệt an toàn

VANDON JUNIOR HIGH SCHOOLTeacher: Đặng Thị Mỹ DungEnglish7UNIT 9: AT HOME AND AWAY LANGUAGE FOCUS 31.How much is it ?2. Prepositions.3. Past simple tense. 4. Simple tenses5. More , less , and fewer.1.,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Unit 9: At home and away, Bài Giảng Tiếng Anh 7 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 9: At home and away, ppt, 11 trang, 0.27 M, Tiếng Anh 7 (Sách cũ) chia sẽ bởi Anh Trần Tuấn đã có 360 download

 
LINK DOWNLOAD

Unit-9-At-home-and-away.ppt[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
 • Unit 9: At home and away - 1
 • Unit 9: At home and away - 2
 • Unit 9: At home and away - 3
 • Unit 9: At home and away - 4
 • Unit 9: At home and away - 5
 • download - 4

VANDON JUNIOR HIGH SCHOOL<
>Teacher: Đặng Thị Mỹ Dung<
>English7<
>UNIT 9: AT HOME AND AWAY LANGUAGE FOCUS 3<
>1.How much is it ?<
>2. Prepositions.<
>3. Past simple tense. <
>4. Simple tenses<
>5. More , less , and fewer.<
>1. HOW MUCH IS IT ?<
>Structure:<
> How much +be +noun/ pronoun?<
> OR:<
> How much + do + noun/pronoun + cost?<
>. Now make similar dialogues<
> LAN: How much is the green dress?<
>ASSISTANT: It’s 30,000 dong<
> LAN: And what about the violet dress?<
>ASSISTANT: It’s 35,000 dong<
>2. PREPOSITIONS<
>A. Write the locations of the stores:<
>1. The shoe store is on Hai Bà Trưng Street. It?s the clothing store to the left.<
>2. The bookstore is on Hue Street. It?s the restaurant and the minimart.<
>3. The restaurant is on Hue Street. It?s next to the bookstore .<
>4. The minimart is on Hue Street. It?s next to the bookstore .<
>5. The hairdresser?s is on Tay Ho Street. It?s the li
ary.<
>next to/ near<
>between<
>To the left<
>To the right<
>next to<
>B. Ask and answer the questions with a partner, using ?HOW FAR? <
>- HOW FAR?<
> How far is it from??. to ??.?<
> It?s ???.<
> Example: <
>-How far is it from the clothing store to the book store ?<
>-It?s 450 meters.<
>3. Past simple tense<
> Past simple tense:<
> SUBJECT + V2 / Ved<
>A.Write the past form of the ve
in the table:<
><
>buy<
>help<
>remember<
>take<
>send<
>think<
>talk<
><
>bought<
>helped<
>remembered<
>took<
>sent<
>thought<
>talked<
>B.Complete the sentence, using the words in the box:<
>1.I ????..?. Volleyball last week.<
>2.Yesterday, I????????. To my grandmother.<
>3.Last December, Mom ?????.. Me a new bike.<
>4.Dad ?????.. In Hue a few years ago.<
>5.I ?????.. a letter to my pen pal last month.<
>played<
>visited<
>bought<
>worked<
>sent<
>4. SIMPLE TENSES<
>Look at Nga?s diary and complete the dialogue:<
>Nga: Every day I clean my room, ????????????.<
>. and ???????????????..<
>Minh: What did you do yesterday?<
>Nga: I ????????????.? , ????????????.??? ,<
>???????????????? , ????????????????? ,<
>?????????????????.??.., and ????????????..??????. <
>Minh: How about tomo
ow?<
>Nga: I ???????????????????? , ?????????????? ,<
>??????????????? , ???????????????? ,<
>??????????????????..?? , and ????????????????? . <
>help my Mom<
>buy new shoes<
>study English<
>cleaned my room<
>helped my Mom <
>studied English<
>watched TV<
>played volley ball<
>Stayed at Hoa’s house<
>will study English<
>clean room<
>help my Mom <
>see a movie<
>visit my grandmother<
>MORE ,LESS , AND FEWER<
>MORE / FEWER + COUNTABLE NOUN<
>LESS + UNCOUNTABLE NOUN<
>EX: <
>1.Before there were 4 bananas . Now there are ???<
>???.. bananas ( 2 )<
>2.Before there were 500 ml of orange juice . Now there is ????? orange juice ( 1000 ml )<
>3.Before there was a lot of milk (600 ml ). Now there is ???? milk (200 ml )<
>HOMEWORK<
>Make 5 sentences with I
egular ve
s (past tense).<
>Answer the question: ? What did you do last Sunday??<
>Prepare Unit 10 ( A1 )<
>THANK YOU FOR YOUR ATTENDANCE<
>GOOD BYE<
>SEE YOU AGAIN<
>

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Unit 9: At home and away - 1
 • Unit 9: At home and away - 2
 • Unit 9: At home and away - 3
 • Unit 9: At home and away - 4
 • Unit 9: At home and away - 5
 • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 9: At home and away
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

 • Unit 9: At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9: At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9: At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9: At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  1 Warmly welcome teachers Was/Were Went Did Saw Had Bought Made Gave Taught Took Give the past form of these verbs Period 58: Unit 9: At home and away Lesson 4: B1-2 (P.92-93) hairdresser (n) - thợ uốn / cắt tóc Vocabulary dressmaker (n) - thợ may quần áo Vocabulary clever (adj) Khéo léo @...

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  WELCOME TO OUR CLASS SUOI NGO SECONDARY SCHOOL Created by: Thuy Dung 8 Cases need a first-aid Things used for a first-aid 3 2 1 Cases need a first-aid Things used for a first-aid Lesson 2: SPEAK Week: 20 Period: 56 Thursday, January 2nd 2014 UNIT 9: A FIRST-AID COURSE Put the expressions into the..

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU