Unit 9. At home and away

bài giảng Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 281       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
u5m1zq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/3/2014 6:58:32 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
36.27 M
Lần xem
0
Lần tải
281
File đã kiểm duyệt an toàn

Happy New Year WELCOME TO OUR CLASS Phòng giáo dục & đào tạo QuAng TrAch Trường THCS Quảng Lộc Welcome to all the teachers attending our lesson ! ENGLISH 7 Giáo viên giảng dạy Hoàng Hải Nhân Phòng giá,xem chi tiết và tải về bài giảng Unit 9. At home and away, Bài Giảng Tiếng Anh 7 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 9. At home and away, ppt, 25 trang, 36.27 M, Tiếng Anh 7 (Sách cũ) chia sẽ bởi Nhân Hoàng Hải đã có 281 download

LINK DOWNLOAD

Unit-9.-At-home-and-away.ppt[36.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Happy New Yea
WELCOME TO OUR CLASS
Phòng giáo dục & đào tạo QuAng TrAch
Trường THCS Quảng Lộc
Welcome to all the teachers attending our lesson !
ENGLISH 7
Giáo viên giảng dạy
Hoàng Hải Nhân
Phòng giáo dục & đào tạo QuAng TrAch
Trường THCS Quảng Lộc
Unit 9:
At home and away
Lesson 2: A2. P87-88
Teacher : Hoang Hai Nhan
Quang Loc Secondary School
ENGLISH 7
take
had
eturn
go
1
uy
4
eturned
2
have
ought
3
visit
6
went
5
took
visited
7
8
9
10
11
12
A
B
WINNER
WINNER
KQ
KQ
PELMANISM
go
went
ought
had
took
visited
eturned
uy
have
take
visit
eturn
Games
=> Liz and her family were on vacation in Nha Trang
- They`re on vacation in Nha Trang
? Who are they?
I. Lead-in
- Liz and her family
? Where are they?
Unit 9
AT HOME AND AWAY
A2. (P.87-88)
A – A holiday in Nha Trang
- shark (n):
- turtle (n):
- dolphin (n):
- cap (n):
- poster (n):
- crab (n):
cá mập
ùa biển
cá heo
mũ lưỡi trai
áp phích, tranh khổ lớn
con cua
New words
Structures.
The Past Simple tense
Revision
Ex:- Liz went to Nha Trang .
- She visited Tri Nguyen Aquarium.
S + V-ed/cột 2 (Bảng đtbqt)
* Matching
V-infinitive
V-ed/cột 2
go
see
be
wea
eat
remembe
was/were
ate
wore
remembered
saw
went
T
F
True
False
Prediction
Check
Statements
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
cap and a poste
like
T
T
T
F
A-2. A holiday in Nha Trang
Unit 9
* T/F Prediction
Close your books. Read the statements below and guess which sentences are T or F ?
* Check T/F Prediction
Work in groups of 4. Read the text and check your T/F predictions
F
T
* Listen and read. Then answer the questions.
Liz and her parents went to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and turtles. They saw many different types of fish. Liz thought the colorful little fish were the most beautiful.
There was a souvenir shop near the exit of the aquarium. Mr. Robinson bought Liz a cap. It had a picture of a dolphin on it. Liz wore the cap all day. Mrs. Robinson bought a poster. She put it on the wall at home.
After their visit to the aquarium, the Robinsons went to a foodstall for lunch. Mr and Mrs Robinson ate fish and crab. Liz looked at the fish. She remembered the beautiful fish in the aquarium. She ate noodles instead.
Unit 9
A-2. A holiday in Nha Trang
parents
sharks
dolphins
turtles
many different types of fish
cap
poste
fish
cra
wore the cap all day
ate noodles
* Read the text and do the exercisex below.
Liz and her parents went to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and turtles. They saw many different types of fish. Liz thought the colorful little fish were the most beautiful.
There was a souvenir shop near the exit of the aquarium. Mr. Robinson bought Liz a cap. It had a picture of a dolphin on it. Liz wore the cap all day. Mrs. Robinson bought a poster. She put it on the wall at home.
After their visit to the aquarium, the Robinsons went to a foodstall for lunch. Mr and Mrs Robinson ate fish and crab. Liz looked at the fish. She remembered the beautiful fish in the aquarium. She ate noodles instead.
Practice.
1
7
6
5
4
3
2
TIẾP
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
7
8
7
8
LUCKY NUMBER
A
B
9
10
9
10
WINNER
WINNER
KQA
KQB
1. Liz went to the aquarium with.......
A- her friends
B- her parents
C- Ba
D- her mothe
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
2. They saw sharks, dolphins, turtles
and many different types of fish.
T or F
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
Lucky Numbe
Lucky Numbe
BACK
3. They bought............in the souvenir shop.
A- a shark
B- a dolphin
C- a turtle
D- a cap and a poste
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
Lucky Numbe
Lucky Numbe
BACK
4. Did Liz like the cap?
Which sentence tell you this?
Yes, she did.
=> “Liz wore the cap all day”.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
5.Why did Liz eat noodles for lunch?
She ate noodles because she remembered
the beautiful fish in the aquarium.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
Lucky Numbe
Lucky Numbe
BACK
=> The Robinson family went to the aquarium.
Begin with:
* Retell the story of Liz`s trip to Tri Nguyen Aquarium.
The Robinson family/ go/ the aquarium
2. They/ see/ sharks/ dolphins/turtles/ many different types of fish.
3. Mr. Robinson / buy/ cap/ the souvenir shop.
4. And/Mrs. Robinson/ buy/ poster.
5. Mr and Mrs Robinson/eat/ fish/ crab/but Liz/eat/noodles.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
=> 1. The Robinson family went to the aquarium.
* Retell the story of Liz`s trip to Tri Nguyen Aquarium.
=> They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.
2. They/ see/ sharks/ dolphins/turtles/ many different types of fish.
3. Mr. Robinson / buy/ cap/ the souvenir shop.
=> Mr. Robinson bought Liz a cap in the souvenir shop.
4. And/Mrs. Robinson/ buy/ poster.
=> And Mrs. Robinson bought a poster.
5. Mr and Mrs Robinson/eat/ fish/ crab/but Liz/eat/noodles.
=> Mr and Mrs Robinson ate fish and crab but Liz ate noodles.
*Sum-up.
* New words.
** Grammar.
The Past Simple tense
- Liz went to Nha Trang .
- She visited Tri Nguyen Aquarium.
S + V-ed/cột 2 (Bảng đtbqt)
-be => was/were
-have => had
-see => saw
-buy => bought
-wear => wore
-eat => ate
-look => looked
-remember => remembered
-visit => visited
*Further Practice.
Put the ve
s in
ackets into co
ect form
1. Last night Hoa....................(watch) TV late.
watched
did
saw
were
wore
visited
2. They....................(visit) Hue 2 days ago.
3. Yesterday Hoa.....................(wear) a very new shirt.
4. We.....................(see) many beautiful places on our last vacation.
5. What.................you...................(eat) yesterday?
- I......................(eat) noodles.
ate
did
eat
6. We.....................(be) together and.......................(do) our homework last night.
Homework
- Learn by heart the new words and i
egular ve
s .
- Practice talking about The Robinsons’ vacation to Nha Trang
- Prepare Unit 9 (A 3, 4. P 89-90)
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
HAPPY NEW YEAR

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Unit 9. At home and away - 1
  • Unit 9. At home and away - 2
  • Unit 9. At home and away - 3
  • Unit 9. At home and away - 4
  • Unit 9. At home and away - 5
  • download - 4

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 9. At home and away
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU