Unit 9:At home and away

bài giảng Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1020       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
xh3rtq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/6/2007 10:07:23 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
0.45 M
Lần xem
1
Lần tải
1020
File đã kiểm duyệt an toàn

AT HOME AND AWAYUNIT 09ENGLISH 7Table of contentsSection A.1Section A.2Section A.3Section B.1Section B.2Section B.3Complete the dialogue.A. A holiday in Nha Trang1Hi, ________. Welcome back.Complete t,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Unit 9:At home and away, Bài Giảng Tiếng Anh 7 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 9:At home and away, ppt, 34 trang, 0.45 M, Tiếng Anh 7 (Sách cũ) chia sẽ bởi Toan Bùi Thị đã có 1020 download

 
LINK DOWNLOAD

Unit-9-At-home-and-away.ppt[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
 • Unit 9:At home and away - 1
 • Unit 9:At home and away - 2
 • Unit 9:At home and away - 3
 • Unit 9:At home and away - 4
 • Unit 9:At home and away - 5
 • download - 4

AT HOME AND AWAY<
>UNIT 09<
>ENGLISH 7<
>Table of contents<
>Section A.1<
>Section A.2<
>Section A.3<
>Section B.1<
>Section B.2<
>Section B.3<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>Hi, ________. Welcome back.<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>Hello, ______. How / you?<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>_____. Thanks. How / your vacation / in Nha Trang?<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>It / wonderful. I / had / lot / fun.<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>What / you / think / Nha Trang?<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>Oh. It / be / beautiful. <
>Beach / clean.<
>Food / delicious / but / not cheap!<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>What places / you / visit?<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>My parents / take / me / some old temples / and Tri Nguyen Aquarium.<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>You / buy / lot / souvenirs in <
>Nha Trang?<
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>Yes, ____. I also / buy / you / a cap / with a picture / a dolphin / on it. <
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>Great. Thanks. You / tired / after the trip? <
>Complete the dialogue.<
><
>A. A holiday in Nha Trang<
>1<
>No, ____. I / have / good time. <
>Complete the diary.<
>Liz and her parents _____ to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang. They _____ many different types of fish, dolphins and turtles. Liz _____ lots of photos with these colorful fish.<
>There was a souvenir shop near the exit of the aquarium. Her father _____ her a T-shirt. It _____ a picture of a dolphin on it. She _____ it very often. Her mother _____ a poster, and she _____ on the wall at home.<
>A. A holiday in Nha Trang<
>2<
>Talk about your friend’s last vacation.<
>A. A holiday in Nha Trang<
>2<
>Where did he/she go?<
>How did he/she go there?<
>Who did he/she go with?<
>What places did he/she visit?<
>What did he/she see?<
>Did he/she buy souvenirs?<
>What did he/she buy?<
>What did he/she eat?<
>What was the food like?<
>What were people there like?<
>What was the weather like?<
>…..<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>1. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: It was wonderful. I had a lot of fun.<
> A. What was your vacation?<
> B. How was your vacation?<
> C. What’s about your vacation?<
> D. How’s about your vacation?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>1. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: It was wonderful. I had a lot of fun.<
> A. What was your vacation?<
> B. How was your vacation?<
> C. What’s about your vacation?<
> D. How’s about your vacation?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>2. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: It was wonderful. The people were very friendly.<
> A. How did you think of Hanoi?<
> B. What did you think of Hanoi?<
> C. How do you think of Hanoi?<
> D. What do you think of Hanoi?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>2. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: It was wonderful. The people were very friendly.<
> A. How did you think of Hanoi?<
> B. What did you think of Hanoi?<
> C. How do you think of Hanoi?<
> D. What do you think of Hanoi?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>3. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: I visited a lot.<
> A. What places you visited?<
> B. What places did you visit?<
> C. Which places you visited?<
> D. Which places did you visit?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>3. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: I visited a lot.<
> A. What places you visited?<
> B. What places did you visit?<
> C. Which places you visited?<
> D. Which places did you visit?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>4. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: I went there with my friends.<
> A. Who did you go to the zoo with?<
> B. Who did you go to the zoo?<
> C. Who went to the zoo with you?<
> D. With who did you go to the zoo?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>4. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: I went there with my friends.<
> A. Who did you go to the zoo with?<
> B. Who did you go to the zoo?<
> C. Who went to the zoo with you?<
> D. With who did you go to the zoo?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>5. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: I saw many kinds of bird there.<
> A. Which did you see in Dam Sen?<
> B. Which did you look in Dam Sen?<
> C. What did you see in Dam Sen?<
> D. What did you look in Dam Sen?<
>A. A holiday in Nha Trang<
>3<
>5. What do you say?<
>You: _____<
>A friend: I saw many kinds of bird there.<
> A. Which did you see in Dam Sen?<
> B. Which did you look in Dam Sen?<
> C. What did you see in Dam Sen?<
> D. What did you look in Dam Sen?<
>Practice the dialogue.<
>A: What a nice hat! Where did you buy it?<
>B: I didn’t buy it. My neighbor, Miss Hoa made it for me.<
>A: Really? Is she a hat-maker?<
>B: No, she isn’t. She’s a student. But she bought the material and made the hat for me. She usually makes things for herself.<
>A: What a nice neighbor!<
>B. Neighbors<
>1<
>Mai / buy / color paper / and make it / for me.<
>She / a student.<
>She / often / make things.<
>Now practice the dialogue with your friend.<
>B. Neighbors<
>1<
>What a nice postcard!<
>Now practice the dialogue with your friend.<
>B. Neighbors<
>1<
>…. A nice cake!<
>…..<
>….<
>….<
>Mrs. Mui / make / it.<
>…. baker …<
>…. very nice …<
>Fill in the gap with a co
ect ve
.<
>Tung _____ his neighbor, Mr. Thuan _____ trees in his garden. He _______ planting trees was a good ho
y. He decided to _____ how to plant trees. <
>He _____ some small trees and _____ them in front of his house. They had lots of green leaves and some little flowers. Now, he _____ a small garden and it _____ very pretty.<
>B. Neighbors<
>2<
>Fill in the gap with a co
ect ve
.<
>Tung _____ his neighbor, Mr. Thuan _____ trees in his garden. He _______ planting trees was a good ho
y. He decided to _____ how to plant trees. <
>He _____ some small trees and _____ them in front of his house. They had lots of green leaves and some little flowers. Now, he _____ a small garden and it _____ very pretty.<
>B. Neighbors<
>2<
>Now, talk about your old ho
y.<
>B. Neighbors<
>3<
>Last summer / I / go fishing / with my neighbor.<
>He / a student / at Vietnam National University.<
>He / fish / very well.<
>We / often go fish / morning.<
>When / we / get home / we / have / lot / fish.<
>I / think / fishing / a good ho
y.<
>Now, talk about your old ho
y.<
>B. Neighbors<
>3<
>Last summer / I / learn / play chess.<
>My neighbor / play / very well / and teach / me.<
>He / a teacher / the College of Technologies.<
>Then / I often / play chess / with my friends / free time.<
>Now / I / play / quite well.<
>I / think / chess / wonderful game.<
>Now, talk about your old ho
y.<
>B. Neighbors<
>3<
>Last year / I / watch / my neighbor / play the guitar.<
>He / play / in a band. And he / play / very well.<
>I / decide / learn / how to play like him.<
>I / buy / an old guitar / and some song books.<
>He / sometimes / teach me, and I practice / every day.<
>Now / I / play / quite well.<
>I / think / guitar / wonderful.<
>

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Unit 9:At home and away - 1
 • Unit 9:At home and away - 2
 • Unit 9:At home and away - 3
 • Unit 9:At home and away - 4
 • Unit 9:At home and away - 5
 • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 9:At home and away
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

 • Unit 9: At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9: At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9: At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9: At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  1 Warmly welcome teachers Was/Were Went Did Saw Had Bought Made Gave Taught Took Give the past form of these verbs Period 58: Unit 9: At home and away Lesson 4: B1-2 (P.92-93) hairdresser (n) - thợ uốn / cắt tóc Vocabulary dressmaker (n) - thợ may quần áo Vocabulary clever (adj) Khéo léo @...

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  WELCOME TO OUR CLASS SUOI NGO SECONDARY SCHOOL Created by: Thuy Dung 8 Cases need a first-aid Things used for a first-aid 3 2 1 Cases need a first-aid Things used for a first-aid Lesson 2: SPEAK Week: 20 Period: 56 Thursday, January 2nd 2014 UNIT 9: A FIRST-AID COURSE Put the expressions into the..

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

 • Unit 9. At home and away
  Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

  Unit 9. At home and away

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU