Bài Giảng Lưu Trữ Tạm Thời:Unit 9

bài giảng điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
i2uz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-31 23:47:44
Loại file
ppt
Dung lượng
8.35 M
Trang
15
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Guess the words/ phrasespollutiondeforestationglobal warminggreenhouse effectgreenhouse effectpreseveWhat kinds of pollution can you see in the clip?Water pollutionNoice pollutionSoil/ land pollutionA

 • unit 9 - 1
 • unit 9 - 2
 • unit 9 - 3
 • unit 9 - 4
 • unit 9 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Guess the words/ phrases
pollution
deforestation
global warming
greenhouse effect
greenhouse effect
preseve
What kinds of pollution can you see in the clip?
Water pollution
Noice pollution
Soil/ land pollution
Air pollution
UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT
SKILL: READING
I. Vocabulary: Mach each word in A with its definition in B
a. plants in general
1. pollutant
2. vegetation
3. inorganic
4. fertilizer
5. ecosystem
6. pesticide
b. chemicals used to kill insects
c. a complex set of relationships among the living resources, habitats, and residents of an area. Its includes plants, trees, animals, fish, birds, etc.
d. things that make the air, water and soil unclean or contaminated
e. not related to animals, plants, or trees
f. manures or substances that support plant growth
Listen and repeat
1. vegetation /veʤə`teIʃn/ (n): cây cỏ, thực vật
2. pesticide /`pestisaId/ (n): thuốc trừ sâu
3. ecosystem /`i:kəʊsistəm/ (n): hệ sinh thái
4. pollutant /pə`lu:ənt/ (n): chất gây ô nhiễm
5. inorganic/Inɔ:`gænIk/ (n): chất vô cơ
6. fertilizer/`fɜ:təlaIzə(r)/ (n): phân bón
II. Choose the best answer to complete the following sentences
1. Environmental pollution results from ____________________.
a. natural disasers
b. human activities
c. deforestation
d. hunting animals
human activities
(para.1)Environmental pollution is one of the impacts of human activities on the Earth.
2. The greenhouse effect is a result of __________________.
a. air pollution
b. noise pollution
c. land pollution
d. water pollution
air pollution
(para.2) Air pollution also contributes to the greenhouse effect which can lead to a series of environmental problems…
3. Using a lot of _______________ can reduce soil fertility.
d. fertilizers
c. pesticides
a. water
b. air pollution
fertilizers

(para.3) Soil pollution is a result of dumping plastic or other inorganic waste in the ground and the overuse of chemical fertilizers in agriculture. The long-term effects of soil pollution are contaminated vegetation and the decrease of soil fertility.

4. ________________ are things such as detergents, perticides, oil, other chemicals and rubbish blockages in rivers that make water contaminated.
a. soil pollutants
b. water pollutants
c. air pollutants
d. noise pollutants


(para.4) Water pollution is a result of dumping pollutants such as detergents, pesticides, oil, and other chemicals in rivers

.
5. Noise pollution can increase heart rate and ______________.
a. deafness
b. headache
c. lung cancer
d. stomatch ache
(para.5) It can cause stress and psychological and health problems for humans such as increased heart rate and hearing damage.
6. Environmental pollution needs to be taken care the sake of the _____________ and the _________ that live in it.
d. habitat/ wildlife
c. air/ water
a. animals/ plants
b. environment/ people


(para.6) Environmental pollution is becoming an increasingly serious problem or threat that needs to be taken care of as soon as possible, not only for the sake of the envionment, but also for the people that live in it.


water pollutants
deafness
environment
people
III. Use the information in the passage to complete the chart
III. Use the information in the passage to complete the chart
Environmental pollution
air pollution
reasons
effects
Burning of fossil fuels, motor vehicles, factories,…
Acid rain
The greenhouse effect
Damage water, soil, and vegetation
Global warming, polar ice melting, rise of sea levels and loss of land
III. Use the information in the passage to complete the chart
Environmental pollution
soil pollution
reasons
effects
Dumping plastic or other inorganic waste in the ground
The overuse chemical fertilizers in agriculture
Contaminated vegetation
The decrease of soil fertility
III. Use the information in the passage to complete the chart
Environmental pollution
water pollution
reasons
effects
Dumping pollutants: detergents, pesticides, oil, …
Contaminated or unclean water
The destruction of ecosystem of rivers, lakes, and the pollution of groundwater, surface water and sea water
Rubbish blockages in rivers
III. Use the information in the passage to complete the chart
Environmental pollution
noise pollution
reasons
effects
Lound and annoying sounds of motor vehicles, railway, aircraft, and jet engines, factory machinery and musical instruments.
Stress and psychological and health problems
HOMEWORK
Answer the question: What have you done to protect the environment?
Prepare Listening lesson

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử unit 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngREADING_SKILL.ppt[8.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • unit 9 - lop 9
  Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
  unit 9 - lop 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2008

  Xem: 6

 • anh 9 unit 9
  Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
  anh 9 unit 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2011

  Xem: 20

 • eng 9 unit 9
  Tiếng Anh
  eng 9 unit 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2011

  Xem: 12

 • unit 9-leson 9
  Tiếng Anh
  unit 9-leson 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2010

  Xem: 12

 • Anh 9 Unit 9
  Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
  Anh 9 Unit 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2011

  Xem: 0

 • E7 Unit 9
  Toán học
  E7 Unit 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2014

  Xem: 0

 • UNIT 9
  Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
  UNIT 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2011

  Xem: 0

 • Unit 9- Read
  Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Unit 9- Read

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2010

  Xem: 273

 • Unit 9
  Tiếng Anh
  Unit 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2009

  Xem: 43

 • Unit 9. Lunchtime
  Family and Friends 3
  Unit 9. Lunchtime

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2015

  Xem: 0